Agritera

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Agritera

Tokom 2012. godine Savez udruženja pčelara Republike Srpske nastavio je aktivnosti na prikupljanju podataka za pčelarsku bazu podataka. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske organizovano je unošenje podataka u bazu.  Prvo se unose podaci za pčelare koji su registrovani u APIF, a kasnije će uslijediti unošenje podataka za pčelare koji nisu registrovani kod APIF.

U okviru projekta “Agritera”, koji finansira Vlada Holandije, obezbijeđena su sredstva za kupovinu četiri računara i osam GPS uređaja. Oprema je isporučena u pčelarske regije pa su stvoreni preduslovi za anketiranje, tj. kvalitetno i efikasno obavljanje ovog veoma važnog posla.  Da bi se izvršilo kvalittno anketiranje Savez je obezbijedio manji dio sredstava iz projekta “Agritera”. U međuvremenu je podnešen zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za podršku ove aktivnosti. S pravom se očekuje da će uslijediti podrška i opština jer im jemsigurno bitno da imaju “pčelarstvo na dlanu”. Po završetku ovog obimnog i višestruko značajnog posla dobiće se prava slika o pčelarskom sektoru Republike Srpske, a onda slijede nove aktivnosti na izradi katastra paša i fenološke karte Republike Srpske.

Kako nas je informisao mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske urađen je Pravilnik o obilježavanju registrovanih pčelinjaka na području Republike Srpske. Do kraja novembra se očekuje podjela pločica svim registrovanim pčelarima.