Plakat

Pripremila: Mr Violeta SANTRAČ,  Veterinarski institut „Dr Vaso Butozan” Banja Luka

Plakat

Od 1. do 3. septembra o. g. na Univerzitetu Martin-Luther Wittenberg, Hale, Njemačka, održana je osma COLOSS konferencija. COLOSS (skraćeno: prevencija gubitaka pčelinjih zajednica) je projektna akcija Evropske unije, COST AKCIJE, koja je u četverogodišnjem trajanju, više nego što se očekivalo, prerasla iz evropske u globalno prihvaćenu mrežu istraživanja kojima je cilj smanjenje gubitaka pčelinjih zajednica. Radni naslov i tematski moto ove konferencije glasio je: “Nove informacije o gubicima pčelinjih zajednica i faktori njihovog nastanka”. U radu ovog izuzetno značajnog naučnog skupa učestvovala je i mr Violeta Santrač iz Veterinarskog instituta „Dr Vaso Butozan” iz Banja Luke.

Na konferenciji je predstavljen i rad grupe autora koji je objavio rezultate četverogodišnjih ispitivanja gubitaka pčelinjih zajednica u Bosni i Hercegovini, pod naslovom „Colony losses and Good veterinary practice in apiary” u formi poster prezentacije (u prilogu). Više na www.coloss.org

U istom njemačkom gradu i na istom Univerzitetu od 3. do 7. septembra o. g. održana je Peta evropska konferencija o apidologiji, na kojoj je takođe učestvovala mr Violeta Santrač. Bio je to najreferentniji evropski skup koji svake druge godine okuplja naučnike iz različitih oblasti biologije Apida, mjesto komunikacije i uspostavljanja novih platformi za EU istraživanja koja su obuhvaćena aktivnostima i u postojećim projektima i međunarodnim mrežama istraživanja BEEDOC, STEP i COLOSS projekata.

Konferencija se odvijala kroz vrlo dobro uspostavljen sistem kvalitenih planiranih predavanja naučnika po pozivu i kroz tematski podijeljene simpozijume na kojima se prezentuju nova naučna saznanja iz oblasti fiziologije, patologije, genomike, hemijske ekologije, neurobiologije, ponašanja i organizacije pčelinjih zajednica. Bogata poster sekcija slijedila je na kraju svakog radnog dana. Ona po kvalitetu ničim nije zaostajala u odnosu na naučni i stručni nivo izabranih oblasti istraživanja. Bilo je izuzetno i privilegovano učestvovati na EurBee konferenciji koja je po broju i strukturi registrovanih učesnika odavno prevazišla samo evropski okvir predstavljanja. Nova saznanja nude i nove izazove koje bi trebalo ostvariti. Naravno, onda kada bude dovoljno interesovanja onih koji od njih mogu imati koristi.

Zahvaljujem direktoru Veterinarskog instituta Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” što je još jednom prepoznao značaj naučnog skupa i pružio punu finansijsku podršku. Znanje nema cijenu, ali je ponekad prilično teško priuštiti ga sebi i drugima.

Više o konferenciji na http://www.eurbee2012.uni-halle.de/

Objavljujemo i nekoliko fotografija mr Violete Santrač sa naučnih skupova na Univerzitetu Halle.