Grad domaćin

Aktuelne teme

Grad domaćin

U Neumu je nedavno održan seminar pod nazivom „Bijela knjiga o spoljnotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine“. Organizator ovog skupa bila je Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U radu seminara učestvovao je i mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

U okviru priprema za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i u uslovima smanjenja konkurentnosti bosanskohercegovačkih proizvoda, što dovodi do povećanja deficita u poljoprivrednim proizvodima, predstavnici Evropske unije smatraju da se  Bosna i Hercegovina mora fokusirati na sljedeće prioritete:

– jačanje zahtjevanih institucionalnih kapaciteta, koordinaciju i provođenje mehanizama na svim nivoima,

– podršku primarnoj  proizvodnji uz direktne mjere podrške gazdinstvima kako bi se postiglo postepeno usklađivanje među entitetima i Brčko Distriktom sa EU mehanizmima,

– poboljšanje transparentnosti i konzistentnosti mjera na svim nivoima podrške,

– povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora Bosne i Hercegovine putem indirektnih mjera podrške za proizvodnju, preradu, promociju i trgovinu,

– zaštitu ruralne okoline u Bosni i Hercegovini putem podrške poljoprivredno-ekološkim programima i

– unapređenje života u ruralnim područjima.

Na pitanje predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske „Kada će se stvoriti uslovi za izvoz meda iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije?“ uslijedio je odgovor „da se radi na tome ali da Bosna i Hercegovina nije ispunila sve uslove kako bi se med izvozio“.

U vezi s navedenim pitanjem svakako je interesantna informacija da je tokom mjeseca oktobra u saradnji sa USAID „Farma projektom“ i Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine izvršen obilazak pčelarskih objekata koji su se prijavili za izvoz meda. Prema izjavama nadležnih lica iz Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u narednom periodu može se očekivati posjeta delegacije Evrpske unije, koja bi zajedno sa predstavnicima Ureda za veterinarstvo BiH obišla potencijalne objekte za izvoz meda, kao i krovna udruženja pčelara. Obilaskom pčelarskih asocijacija želi se, prije svega, sagledati kvalitet vođenja pčelarske baze podataka.

– Smatram da je Savez udruženja pčelara Republike Srpske uradio zaista dosta na ovom planu. Očekujemo maksimalnu  podršku svih institucija kako bismo zadovoljili stroge zahtjeve za izvoz meda u Evropsku uniju – rekao nam je mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.