Slavko Stanić

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Slavko Stanić

Na nedavno održanoj sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske u Trebinju raspravljlo se, između ostalog, i o naplati članarine za tekuću godinu. Prema informaciji koju je podnio Slavko Stanić, sekretar Saveza, dinamika uplata nije zadovoljavajuća. Do 17. avgusta od ukupno 54 članice svoju statutarnu obavezu izmirilo je otprilike polovana njih. Tako usporen priliv sredstava od članarine počeo je da ugrožava dinamiku realizacije programskih zadataka koji su usvojeni na sjednici Skupštine Saveza u Petrovu.  Već su se pojavila i prva neizmirena dugovanja.

Sudeći po raspravi koja je vođena o ovoj temi, nije u pitanju samo nemar i neodgovornost udruženja pčelara. Po svemu sudeći, razlozi su daleko ozbiljniji i posljedica su ovogodišnje katastrofalne suše, koja je nanijela velike štete i pčelarskom sektoru. Na ovu činjenicu ukazao je posebno Goran Merćep, član Upravnog odbora  sa područja Dobojske regije.

Učestvujući u raspravi Dragomir Vujković je rekao da su od sedam članica sa područja Podkozarske regije članarinu uplatile četiri i da očekuje da će i preostale tri uskoro izmiriti svoje obaveze.

Dosta je teža situacija na području Banjalučke regije gdje su prošle zime bili veliki gubici, a jedan broj pčelara već dvije – tri godine nema meda. Uz sve ovo problem predstavlja i fluktuacija članstva i još neki otvoreni problemi – informisao je Milorad Čeko.

Fluktuacija članstva je karakteristična i za Gornje drinsku regiju, jer, po riječima Bože Kakuće, neki pčelari iz Rudog i Čajniča učlanjuju se u udruženje iz Višegrada, što prijeti opstanku ova dva inače mala udruženja.

Po riječima Slaviše Kneževića (Sarajevsko-romanijska regija) i Blaža Vujovića (Hercegovačka regija) udruženja pčelara iz tih krajeva izmiriće svoje ubaveze i to uskoro.

U raspravi je učestvovao i Obrad Ninković, predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Po njegovim riječima, gubici pčelinjih zajednica su bili značajni. Tako je broj pčelara iz Trebinja koji su ispunili uslove za podsticaje iz republičkog budžeta smanjen sa 200 na 162. Kriza je očigledna, ali ako želimo normalno funkcionisanje Saveza, koji je  svojim radom i rezultatima, potvrdio svoju visoku vrijednost, članarina se mora platiti. Zato je potrebno urgirati da to učine sve članice.

U tome je suština ovog pitanja. Nikome nije lako, ali ako se želi normalno funkcionisanje Saveza, neophodno je obezbijediti materijalna sredstva, a to se može postići redovnim uplatama članarine. S pravom se treba nadati da će članice, i pored svih teškoća, izmiriti svoje članske obaveze i na taj način stvoriti uslove za normalno funkcionisanje svoje asocijacije – Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.