SUPRS

Svim članicama SUPRS

SUPRS

U posljednje vrijeme primjećeno je da je kod jednog broja udruženja pčelara došlo do promjena podataka koji se nalaze u našem adresaru, koji možete pogledati na našem portalu pod „ČLANOVI SUPRS“.

Ukoliko je u Vašem udruženju pčelara došlo do promjene naziva, adrese (poštanski broj, mjesto – sjedište, ulica i broj – bliža adresa ukoliko se radi o seoskom području), broja telefona i predsjednika svaku promjenu bismo trebali da evidentiramo.  Ako neko udruženje pčelara ima adresu za elektronsku poštu – e-mail i web stranicu, najljepše Vas molimo da nam i te podatke dostavite, kako bismo ih uvrstili u adresar. Podatke dostavljati na e-mail: bcbn@telrad.net ili telefon 055/215 176.

Cilj nam je da naš adresar ažuriramo i kompletiramo, što će biti od interesa za sve one kojima je namijenjen i koji se njime stalno ili povremeno služe.

Koristimo ovu priliku da Vas još jedanput najljepše zamolimo da nam dostavljate informacije, izvještaje, pozive i materijale za sjednice organa udruženja pčelara i sve ostalo bitno za informisanje. Vaše materijale ćemo koristiti za pripremanje priloga na ovoj web stranici. Na taj način obezbijediće se cirkulacija informacija, što je bitno sa ostvarivanje ciljeva postavljenih prilikom pokretanja ovog portala.

U nadi da će naša poslovna saradnja i ubuduće biti uspješna, srdačno Vas pozdravljamo!