Trebinje

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Trebinje

U subotu 18. avgusta u Trebinju će se održati redovna sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Na dnevnom redu naći će se više aktuelnih pitanja.

Kako nas je informisao Slavko Stanić, sekretar Saveza, najpre će se verifikovati zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora, a potom će se razmatrati analiza naplate članarine od članica za 2012. godinu. Za normalno funkcionisanje Saveza nužno je obezbijediri redovna finansijska sredstva, a članarina je osnovni prihod iz koga se podmiruju redovni troškovi finansiranja Saveza. Svako kašnjenje uplata ili izostajanje uplata može ugroziti finansijsku stabilnost Saveza i njegovo redovno funkcionisanje. Članovi Upravnog odbora će na sastanku u Trebinju dobiti najnovije podatke o naplati članarina i dogovoriti se o aktivnostima za naplatu potraživanja od članica, koje još uvijek nisu izvršile svoju statutarnu obavezu.

U nastavku su na dnevnom redu dvije informacije. Prva je o organizaciji škole pčelarstva, a druga o posjeti delegacije Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Holandiji.

Na kraju će članovi Upravnog odbora informisati rukovodstvo Saveza o stanju pčelarstva po regijama. Očigledno da je godina bila u mnogim krajevima veoma loša, čak ponegdje i katastrofalna, tako da je ovogodišnja suša u velikoj mjeri uništila medonosnu floru pa se pčelinja društva  u većini krajeva Republike Srpske nalaze u lošem stanju. Predstoji period zazimljavanja i drugi poslovi od kojih u velikoj mjeri zavisi kakva će biti pčelarska 2013. godina. Mnogi pčelari strahuju da bi posljedice ovogodišnje nezapamćene suše mogle da se negativno odraze  na medonosno drveće i bilje u idućoj godini.

Na dnevnom redu će biti i neka tekuća pitanja.