Višegrad

Izložba višegradskih pčelara

Višegrad

U srijedu 8. avgusta o. g. u Višegradu je prvi put organizovana pčelarska izložba “Dan višegradskog meda”. Na platou ispred Doma kulture svoje pčelinje proizvode izložilo je deset pčelara – članova Udruženja pčelara “Višegrad”, koje je bilo organizator ove manifestacije.

Manifestaciju je otvorio Tomislav Popović, načelnik opštine Višegrad, koji je tom prilikom naglasio uspješnu saradnju lokalne zajednice sa pčelarima. Ovo je jedna od rijetkih lokalih zajednica koja kontinuirano daje podršku pčelarskom sektoru iz sredstava za podsticaje poljoprivredne proizvodnje, koja se izdvajaju iz opštinskog budžeta. Opština sufinasira i ovakve manifestacije, a podržaće i organizovanje Sedmog međunarodnog sajma meda u Višegradu, koji će se održati 5. septembra.

– Ovo je prvi put da organizujemo jednu ovakvu jednodnevnu izložbu – rekla nam je Dragica Kakuća, sekretar Udruženja pčelara “Višegrad” Višegrad – Cilj nam je da se predstavimo svome gradu i ponudimo svoje kvalitetne pčelinje proizvode. Kod nas se pojavljuju na tržištu pčelinji proizvodi sumnjivog kvaliteta iz raznih krajeva i mi pokušavamo da i na ovaj način vodimo borbu sa nelojalnom konkurencijom. Naši pčelari su izložili uglavnom livadski i šumski med, po kojem je naš kraj karakterističan, ali i polen, propolis, razne mješavine i rakiju medovaču. Ocjena je da smo i ovom prilikom uspješno promovisali med kao hranu i lijek jer je opšta ocjena da kontinuirano i sistematski treba ukazivati na hranljiva i ljekovita svojstva pčelinjih proizvoda.