Kompanija de Traay

U saradnji sa Holandskom organizacijom Agritera SUPRS je organizovao studijsku posjetu Holandiji. Delegaciju pčelara SUPRS su činili: predsjednik saveza udruženja pčelara RS Radivoje Maksimović i član upravnog odbora SUPRS Goran Merćep. Studijskom putovanju u Holandiju su prisustvovali predstavnici SPUKA Una Sana , Admir Spahić i Ramzija Hodžić.

Prvog radnog dana 18.03. dolazak u Holandiju Na aerodrom u Amsterdamu. Na Aerodromu nas je dočekao mr Veldkamp. Organizovano je prenoćište u Lelystad.

Drugog radnog dana 19.06. posjetili smo kompaniju „de Traay“. Imali smo srdaačan prijem od vlasnika kompanije g-dina Wouter Vuijk, kao i svih zaposlenih u navedenoj kompaniji. Dobili smo informacije o kapacitetima kompanije, o količinama meda koje uvezu iz čitavog svijeta. Zajedno sa g-dinom Wouter Wuijkom smo posjetili svaki segment kompanije (skladište za med u Buradima, magacin gotovih proizvoda, Linije za pakovanje meda u tegle, liniju za proizvodnju mednog krema, Laboratoriju za kontrolu kvaliteta meda. Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu uspostaviti kontakt sa firmom „de Traay“ kako bi med iz BiH mogao doći na tržište Holandije i EU.

Kompanija de Traay

Istog radnog dana posjetili smo univerzitet u Wageningennu gdje smo razgovarali sa vodećim espertima iz oblasti pčelarstva. Primio mas je mr Tjeerd Blacquiere. Imali smo priliku da postavljamo sva pitanja i da dobijemo odgovore od esperata za pčelarstvo. Posjetili smo ogledni pčelinjak, gdje smo imali priliku da vidimo esperimete koji se odnose na praćenje uticaja pesticida u poljoprivredi ( neonikoniuida) na pčele, kao i ogledni pčelinjak gdje se prati uticaj mobilne telefonije na pčelu. Imali smo i posjetu gradu Wageningenu gdje smo imali druženje i neformalni razgovor sa mis Bertken.

Noćenje je bilo u Wageningenu

Eksperti iz oblasti pčelarstva

Trećeg radnog dana 20.06. Posjetili smo sjedište holandskog pčelarskog saveza i razgovarali sa predsjednikom Mr. Aat Rietveld. Prezentovano nam je kako je oragnizovan pčelarski savez Holandije.Posjetili smo pogon za preradu voska (MR Verstegen), pogon za izradu košnica, skladište gotovih proizvoda, kao i pčelarsku prodavnicu i pčelarska kuća (MR Martin Verstegen). Takođe posjetili smo uređen park oko pčelarske kuće gdje je prisutan veliki broj različitih medonosnih biljki. Noćenje je bilo u Venlu.

Četvrtog radnog dana 21.06. posjetili smo profesionalnog Holandskog pčelara Joep Verhaegh koji ima oko 400 košnica i uglavnom se bavi iznajmljivanjem pčela u polinacaiji. Prezentovane je značaj pčela kao polinatora, kao i metode postavljanja pčela u staklenicima kako bi se postigao kvalitetan postupak polinacije. Mister Joep svoje pčele iznajmljuje raznim kompanijama. Takođe nas je upoznao  da za 3 sedmice oprašivanja u plastenicima dobije 60 eura. Takođe posjetili smo park oko objekta gdje se održavaju škole pčelarstva.

Profesionalni pčelar Joep Verhaegh

Istog radnog dana posjetili smo „Floriadu“ međunarodna izložba. Florijada se oganiuzje savakih 10 godina i posjeti je oko 23 miliona posjetilaca. Na florijadi su učešće uzeli i Holandski pčelari, koji su uradili paviljon pčelarski od 600m2 za posjetioce u kojoj se može sve vidjeti o pčelama i na taj način prezentuju značaj pčele za očuvanje biodiverziteta.

Noćenje je bilo u Kuitaart-u provincija Zeelend

Petog radnog dana 22.06. posjetili smo centar za selekciju matica kranjske pčele „Kleverhille“. Na oplodnoj stanici nas je primio MR Corneel De Vindt. Na oplodnoj stanici kapaciteta 1000 matica godišnje mogli smo vidjeti savremene tehnologije u proizvodnji i selekciji matica.

Centar za selekciju kranjske pčele u Kleverhille

Smatram da je ovo bila prava prilika da se upoznamo sa pčelarstvom Holandije, kao i mogućnosima za iskorištavanje medonosne pčele, kao i problemima sa kojima se susreće sektor pčelarstva. Takođe smo mogli vidjeti značaj dobro organizovanog saveza.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo mis Bertken i Agriteri koji su  dobro osmislili ovo studijsko putovanje.

Predsjednik Saveza udruženja pčelara RS

Radivoje Maksimović