med

med

Poslije vrcanja (centrifugiranja) mora se pokloniti odgovarajuća pažnja smještaju i čuvanju meda. Prije svega, med se ne smije stavljati u bilo kakvu posudu. Svakako treba naglasiti da to treba da budu posude koje se mogu zatvoriti i treba ih smjestiti u suve prostorije u kojima nema vlage. Ako se med čuva u vlažnim prostorijama, a sudovi u kojima se čuva med nisu zatvoreni, med upija vlagu, povećava se količina vode i med može da se ukiseli. Zreo med, ako se ispravno čuva, može ostati nepromijenjen godinama.

Med može da se čuva u svakom pogodnom sudu koji je namijenjen za prehrambene proizvode i koji može dobro da se zatvori, kao što su metalna burad, aluminijumske kante, posude od plastike itd. Ako se radi o manjim količinama, najbolje je med sipati u staklene, emajlirane ili glazirane posude, koje su dobro oprane. Veće količine se obično sipaju u limenu burad, ali ona moraju biti od nerđajućeg lima ili glazirana. Ako je u pitanju emejlirana posuda na kojoj je neznatno oštećen emajl, to mjesto treba premazati vrelim voskom, tako da med bude zaštićen od posljedica oksidacije lima.

Količina vode u medu mora biti pod kontrolom. Za mjerenje sadržaja vode u medu postoje sprave, a to su hidromjer i refraktomer. Hidromer je sprava sa staklenom cjevčicom na kojoj su podeoci, koja se stavlja u med. Po nivou do koga cjevčica uroni u med očitava se postotak vode u njemu. Druga sprava, refraktomer radi na principu prelamanja svjetlosti.

Ove sprave koriste otkupne firme, dok se pčelari kao i potrošači meda mogu poslužiti jednostavnijom metodom, tj. mjerenjem specifične težine meda. Za mjerenje specifične težine koristi se posuda sa podeocima (menzura) čija se težina (prazna) tačno izmjeri. Zatim se posuda stavi na vodoravnu površinu i u nju sipa med, tačno do crte koja označava zapreminu (četvrt litra, pola ili litar). Napunjena posuda (menzura) sa medom precizno se izmjeri i od te bruto težine oduzme se težina prazne posude. Razlika predstavlja čistu težinu meda. Ako jedan litar meda ima težinu 1,4 kg i više, znači da je zreo i da se može uskladištiti.

Dobra pčelarska praksa preporučuje vodjenje registra „Sakupljanje meda“. Ukoliko je u jednoj posudi med pomiješan, u registru treba evidentirati procenat svakog meda u toj mješavini. Ukoliko se dodaje neki drugi med u posudu svakako treba evidentirati njegovo geografsko porijeklo.

Svi kontejneri s medom treba, sa strane, da sadrže informacije pomoću kojih mogu da se prate: podaci o sakupljanju meda (med iz istog pčelinjaka sakupljen u isto vrijeme) i podaci o seriji (med iz jednog ili više sakupljanja ili kombinacija različitog meda za pakovanje).