Podsticaji za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj stupio je na snagu 8. marta ove godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br.  18/2012. U ovom dokumentu pčelarski sektor je našao svoje mjesto tako da će se i u ovoj godini obezbijediti sredstva za premije za proizvodnju selekcionisanih matica i premije za proizvodnju i uzgoj pčela.

Članove Pravilnika koji regulišu ove podsticaje prenosimo u cjelini:

Član 12.

(1)    Pravo na premiju za proizvodnju selekcionisanih matica imaju registrovani proizvođači selekcionisanih matica i centri za selekciju na području Republike.

(2)    Premija za proizvodnju selekcionisanih matica ostvaruju se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilažu:

(a)     kopija rješenja o upisu u registar proizvođača selekcionisanih matica,

(b)    zapisnik Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu o proizvodnji selekcionisanih matica,

(v)  knjiga evidencije o prodaji selekcionisanih matica i

(g) obračun premije zasnovan na broju selekcionisanih i prodatih    matica, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(3)    Maksimalan iznos koji podnosilac zahtjeva može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(4)    Zahtjev za isplatu premija za proizvodnju selekcionisanih matica podnosi se najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

Član 24.

(1)   Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava i premiju mogu ostvariti samo preko jednog udruženja u toku godine.

(2)   Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva za ovu vrstu proizvodnje u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i isplaćuje se jednom godišnje.

(3)   Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara ili poljoprivrednih zadruga (pčelarskih) čiji su član, uz koji se prilažu:

a)     specifikacija korisnika podsticaja po bankama na Obrascu 10. iz Priloga ovog pravilnika, koji treba da sadrži: jedinstveni matični broj (JMB), RBPG, ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, mjesto prebivališta i opštinu, broj košnica, odnosno pčelinjih društava, naziv banke i broj tekućeg ili žiro računa,

b)    rekapitulacija broja košnica i iznosa sredstava po bankama na obrasci 10a. iz Priloga ovog pravilnika i

c)     izjava odgovornog lica udruženja, odnosno zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja, odnosno zadruge.

(4)   Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koji korisnik premije može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(5)   Zahtjev za isplatu premije podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Kompletan tekst Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela sa prilozima možete pogledati  ovdje