Sa otvaranja

Lijepi utisci iz Beograda, pripremio Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Sa otvaranja

Beograd je 18. i 19. februara ove godine bio domaćin simpozijuma APIMONDIA-e pod nazivom “APIECOTECH 2012”. Istovremeno je održan Četvrti sajam pčelarske opreme i pčelarstva uopšte.

Svečano otvaranje je bilo impozantno. Među  pčelarima koji su stigli iz najrazličitijih krajeva bio je i veliki broj pčelara iz Republike Srpske. Veći broj članova Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske došao je zajedno sa pčelarima svojih udruženja u kojima su i sami članovi.

Prvog radnog dana posebno su bila zanimljiva predavanja predstavnika APIMONDIA-e, i to:

1. Tehnika pčelarenja i kvalitet pčelinjih proizvoda, izazov za budućnost, Mr Etienne Bruneau, predsjednik Naučne komisije APIMONDIA-e za tehnologiju i kvalitet, Louvain-la-Neuve, Belgija;

2. Mogući razlozi gubitaka pčelinjih društava u svetu, Mr Gilles Ratia, predsjednik APIMONDIA-e, Coulaures, Francuska;

3. Da li tražimo previše od naših pčela? Mr Philip MeCabe, predsjednik regionalne komisije APIMONDA-e za Evropu, Drogheda, Irska,

4. Procjena razvoja pčelinjih društava i njihove produktivnosti upotrebom elektronskih vaga, Dr Daniela Laurino, Univerzitet u Torinu, Italija;

5. Kako moderna tehnologija može pomoći pčelarima praktičarima i šta nas očekuje u budućnosti? Sandra Kordić, Newcastle, Velika Britanija;

6. Uticaj vještačke ishrane pčela na prezimljavanje pčela i prisustvo uzročnika bolesti, Dr Maja Ivana Smodiš Škerl, Poljoprivredni institut Slovenije, Ljubljana, Slovenija.

U svojstvu predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske imao sam sastanke sa predstavnicima delegacija pčelarskih saveza Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Turske, Slovačke i Albanije. U cilju promocije našeg Saveza i pčelarstva Republike Srpske uopšte podijelili smo infoletke i kratkometražni film o pčelarstvu u Republici Srpskoj. I ovom prilikom imali smo uspješne razgovore sa čelnim ljudima APIMONDIA-e. Savez udruženja pčelara Republike Srpske nastoji da njegovi predsatvnici budu  prisutni na svim važnijim međunarodnim skupovima, jer je i to jedan od vidova promocije. U Beogradu smo u tome bili veoma uspješni.

Savez udruženja pčelara Republike Srpske će pokušati u narednom periodu organizovati sličan skup.

Savez pčelarskih organizacija Srbije na čelu sa predsjednikom Rodoljubom Živadinovićem je uspio da na kvalitetan i profesionalan način pokaže svjetskoj janosti sa kakvim pčelarskim potencijalom raspolaže Srbija. Predsjedniku Živadinoviću se zahvaljujemo na srdačnom gostoprimstvu.