Obrad Ninković

U subotu 10. marta u Petrovu

Obrad Ninković

Predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Obrad Ninković sazvao je redovnu godišnju sjednicu Skupštine za 10. mart u 11 sati. Sjednica će se održati u Petrovu u prostorijama Doma kulture.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.     Izvještaj o radu saveza u 2011. godini,

2.     Finansijski izvještaj Saveza za 2011. godinu,

3.     Donošenje odluke o visini članarine za 2012. godinu,

4.     Finansijski plan Saveza za 2012. godinu,

5.     Program rada Saveza za 2012. godinu I

6.     Razno.

Očekuje se da će u radu ovog skupa učestvovati i gospodin Zoran Kovačević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

U Izvještaju o radu koji je dostavljen delegatima vidi se da je Upravni odbor u protekloj godini održao tri sjednice – u Loparama, Omarskoj i Trebinju. Razmatrana su brojna aktuelna pitanja iz oblasti pčelarskog sektora. Posebno značajni rezultati postignuti sun a planu međunarodne saradnje. Predstavnici saveza su učestvovali na brojnim naučnim i drugim skupovima u okruženju, Evropi pa i na Kongresu Apimondije. Organizovano je veoma uspješno studijsko putovanje u Sloveniju, gdje su sagledana iskustva ove zemlje, koja ima uspješno organizovan pčelarski sektor i visok nivo naučno istraživačkog rada u pčelarstvu.

Dosta pažnje Savez udruženja pčelara Republike Srpske pokanjao je i prošle godine zdravstvenoj zaštiti pčela. Značajem se izdvaja projekat “Rana diajgnostika američke gnjiloće pčelinjeg legla”, koji je obezbijedio besplatne analize uzoraka na prisustvo ove opasne bolesti.

Predstavnici Saveza udruženja pčelara Republike Srpske uspostavili su uspješnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Rezultat te saradnje su blagovremeno isplaćeni podsticaji za 2011. godini.  Dogovoreno je da   ovi podsticaji u 2012. godini ostanu isti, što se može smatrati uspjehom, s obzirom das u drugi sektori poljoprivrede ostali sa nižom podrškom. Uspješna saradnja ostvarena je i sa brojnim drugim institucijama, nevladinim oprganizacijama I sl.

Članovi Upravnog odbora su kontinuirano komunicirali sa udruženjima pčelara, a predstavnici Saveza su posjetili udruženja pčelara u Rudom, Višegradu, Foči, Rogatici, Čajniču, Kalinoviku, Nevesinju, Gackom, Bileći, Berkovićima i Ljubinju.

Programom rada za godinu u koju smo već zakoračili predviđeno je angažovanje na jačanju opštinskih udruženja pčelara, nastavak aktivnosti na suzbijanju pojave prometovanja falsifikovanog meda i drugih pčelinjih proizvoda, rad na izradi Kataloga Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, koji bi se štampao na srpskom i engleskom jeziku. Nadalje, planirano je unapređenje saradnje sa pčelarskim organizacijama u okruženju (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Grčka) te jačanje saradnje sa Apimondijom. U Programu rada značajno mjesto našlo je jačanje saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske od kojeg se očekuje finansijska podrška za škole pčelarstva, kako za pčelare početnike tako i za pčelare profesionalce.