Sokolac

Sjednica Skupštine Udruženja pčelara “Glasinac” iz Sokoca

Sokolac

U nedjelju 11. marta o. g. u Sokocu je održana sjednica Skupštine Udruženja pčelara “Glasinac”. Ovaj pčelarski skup je protekao u radnoj atmosferi, ali bio je i jedan svečani trenutak. Za počasnog člana ove pčelarske organizacije proglašen je ugledni pčelar Rajko Savčić. Čestitamo!

Na sjednici Skupštine  usvojen je Izvještaj o radu u prošloj godini i Program rada u godini u koju smo uveliko zakoračili.

U Izvještaju se naglašava da su sve aktivnosti u prošloj godini vođene u skladu sa Programom rada za 2011. godinu, koji je usvojila Skupština. Tematika je bila uglavnom vezana za unapređenje pčelarstva na području opštine Sokolac, organizovanje udruženja u skladu sa Zakonom o pčelarstvu Republike Srpske te preduzimanje aktivnosti vezanih za seleće pčelarenje i dr.

Upravni odbor, koji je održao pet sjednica, angažovao se na nabavci i raspodjeli lijekova neophodnih za borbu protiv bolesti pčela. Nabavljeno je 300 strips letvica koje su po regresiranim cijenama podijeljene članovima Udruženja. Nadalje, obezbijeđeno je 700 kilograma pogača koje su besplatno podijeljene 70-orici pčelara koji imaju manji broj košnica pa ne ostvaruju podsticaje iz republičkog budžeta. Blagovremeno su obavljeni svi poslovi vezani za izradu spiskova za podsticaje u skladu sa Pravilnikom Ministarstva poljoprede pa je podsticaje dobio 31 pčelar “Glasivnca” za 2.394 pčelinja društva.

I prošle godine je nastavljeno organizovanje tradicionalne manifestacije “Romanijski dani meda i ljekobilja”, koja je održana 11. avgusta na Ravnoj Romaniji. Pored članova Udruženja pčelara “Glasinac” učestvovali su i pčelari iz Priboja, Arilja, Berana i Olova. Sa pčelarima iz Arilja nastavljena je uspješna saradnja. Upriličene su dvije uzvratne posjete, koje su iskorištene za promociju “Glasinca” i razmjenu iskustava.

Pokušaj da se obezbijedi finansijska podrška za realizaciju programom predviđenih aktivnosti nije dao očekivane rezultate. Samo je Administrativna služba opštine Sokolac pomogla pčelarima iznosom u visini od dvije hiljade konvertibilnih maraka. Međutim, uz pomoć Gradske razvojne agencije Udruženje je apliciralo jedan projekat prema USAID FARM-i za nabavku pčelarske opreme. On je prošao prvu fazu ocjenjivanja i sada je na nekoj vrsti čekanja. Upravni odbor je imao česte kontakte sa Međunarodnom humanitarnom organizacijom “World Vission”, a plodovi saradnje očekuju se u ovoj godini.

Prošlu godinu karakteriše uspješna saradnja sa Savezom udruženja pčelara Republike Srpske i udruženjima iz regije i šire.

Posebna aktivnost vođena je na poslovima vezanim za zaštitu geografskog porijekla Romanijskog meda u čemu je ostvarena puna saradnja sa Gradskom razvojnom agencijom Sokolac i Poljoprivrednim fakultetom Istočno Sarajevo. Od značaja su, svakako, i aktivnosti na pripremi materijala za ustrojavanje evidencije pčelinjaka i pčelara na području regiju, a u skladu sa odredbama novog Zakona o pčelarstvu.

Kada je o stručnom obrazovanju riječ, organizovano je jedno predavanje koje je održao istaknuti pčelarski stručnjak prof. dr Mića Mladenović sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Na sjednici Skupštine usvojen je i Program rada za 2012. godinu. U njemu se stavlja akcenat na kontinurane aktivnosti na popularizaciji pčelarstva kao grane poljoprivrede, a pčelinjih proizvoda kao zdrave hrane za ishranu i očuvanje zdravlja. Programom su predviđene i sljedeće aktivnosti:

– saradnja sa udruženjima pčelara iz Republike Srpske i Federacije BiH, kao i van granica BiH, te privrednim subjektima i organima čiji je tehnološki proces vezan za pčelarstvo a sve u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa za razvoj pčelarstva;

– uspostavljanje saradnje sa međunaronim donatorkim organizacijama;

– organizovati najmanje jedno stručno predavanje za koje obezbijediti eminentnog predavača;

– organizovati posjete pčelarskim sajmovima i udruženjima pčelara iz okruženja u skladu sa materijalnim mogućnostima;

– angažovati se na iznalaženju finansijskih sredstava kako bi se po povoljnijim cijenama članovima Udruženja obezbijedili lijekovi, matice i ostali reprodukcioni mateirjali;

– organizovati pčelarsku manifestaciju “Romanijski dani meda i ljekobilja” i to 11. avgusta na Ravnoj Romaniji kod manastira Svetog Georgija;

– ostvariti kontakte sa privrednim subjektima u vezi sa tretiranjem poljoprivrednih usjeva i šumskih zasada pesticidima, kako bi se spriječile štete po pčele,

– obezbijediti saradnju sa Opštinskom administracijom u vezi sprovođenja Zakona o pčelarstvu i ustrojstvu evidencije pčelinjaka i pčelara na području opštine Sokolac;

– angažovati se na brojnom jačanju članstva sa ciljem da svi pčelari budu članovi Udruženja;

– raditi na medijskoj popularizaciji pčelarstva, meda i drugih pčelinjih proizvoda,

– doraditi već napravljenu pčelarsku kartu i katalog Udruženja pčelara “Glasinac” Sokolac  kako bi se obezbijedili svi neophodni podaci o pčelarstvu na području opštine Sokolac,

– nastaviti sa aktivnostima na zaštiti geograskog porijekla Romanijskog meda kao i obezbjeđenje kupaca za otkup pčelinjih proizvoda,

– obezbijediti izvijesne količine meda, koje bi se donirale u humanitarne svrhe, što je praktikovano i ranijih godina.

Po završetku sjednice Skupštine održano je stručno predavanje na kojem je govorio mr Goran Mirjanić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci.