Višegrad

Gornje drinska regija

Višegrad

Pčelari iz  Višegrada rade sa puno entuzijazma na unapređenju pčelarstva u svom kraju. Rezultati, naravno, ne izostaju. Uspješno se organizuje već tradicionalni pčelarski sajam, čine se napori da se zasadi što više medonosnog drveća, organizovano se vodi briga o zdravstvenom stanju pčela, kontinuirano i sistematski se radi na obrazovanju pčelara. Ovo je jedino udruženje pčelara na području Gornje drinske regije koje ima kontinuiranu podršku od lokalne vlasti.

– To nije slučaj sa drugim opštinama u našoj regiji – riječi su Bože Kakuće, člana Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara sa područja ove regije. –  Pčelari Rudog nemaju nikakvu pomoć od opštine, tako da su prepušteni entuzijazmu pojedinaca i volonterskom radu.  Obraćao sam se u ime Saveza udruženja pčelara RS opštinama iz Rudog i Novog Goražda, ali opštinari su se oglušili. Zahvaqujući agilnom predsjedniku Bogdanu Novakoviću u Rudom je, ipak, nešto urađeno. Održana je sjednica Skupštine i organizovano predavanje mr Gorana Mirjanića sa Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci. U novembru je na predsjednikovom pčelinjaku realizovana demonstracija tretmana oksalnom kiselinom. Pored lokalnih pčelara prisustvovao je i jedan broj pčelara iz Prboja na Limu i Višegrada.

Više od ostalih radilo se u Foči. Tamošnje Udruženje pčelara “Polen”, sa 31 članom koji imaju oko dvije hiqade pčelinjih društava, izabralo je u aprilu mjesecu na redovnoj sjednici Skupštine novo rukovodstvo. Upravni odbor je zasjedao jedanput mjesečno i radio po utvrđenom planu rada. Svakako je vrijedno istaći da je u ovom udruženju organizovana nabavka pogača kod Pčelarske zadruge “Žalfija” iz Trebinja. Pčelari iz Foče su učestvovali na manifestacijama “Gasto Foča 2011”, “Drinom u Evropu” i “Dani borovnice 2011”, te na Regionalnoj izložbi meda, pčelarskih proizvoda i opreme “Pqevqa 2011”. Organizovano su posjetili “slatke” sajmove u Beogradu, Sarajevu i Višegradu. Predstanik i ovog udruženja je učestvovao na Studijskom putovanju u Sloveniju.

Udruženje je u sardnji sa lokalnom zajednicom uspjelo obezbijediti prostorije, ali nedostaju sredstva za opremanje. Treba se nadati da će i taj problem biti prevaziđen.

S obzirom da je jedini prihod Udruženja članarina, planirane aktivnosti se ne ostvaruju očekivanim tempom. Nije krenula web stranica na internetu, nije organizovana škola pčelarstva ni planirani broj predavanja (uskoro će se održati predavanje na temu “Rojenje i sprečavanje rojenja” a predavač će biti Zoran Vuković, dugogodišnji član Udruženja).

I pored svih teškoća, ipak, se radi u Foči.  Uspješno, uz teškoće.

(Iz Biltena Saveza udruženja pčelara Republike Srpske)