Nakon teksta o simpozijumu “APIECOTECH 2012” objavljujemo i fotografije sa ove značajne manifestacije.