Slavko Stanić

Birčanska regija

Slavko Stanić

U godini koju smo ispratili pčelari sa područja Birčanske regije su imali prinose koji nisu za oduševljenje, ali ni za razočarenje. Pogotovu kada se porede sa nekim drugim regijama, gdje će 2011. godina biti zapamćena kao veoma slaba.

Najbitnije je, svakako, da se iz zimskog perioda izašlo sa tolerantnim gubicima, koji se procjenjuju na oko 15 odsto. To je bio preduslov za dobru pripremu pčelinjih društava za glavnu pašu, što su ovdašnji pčelari znalačli odradili i rezultati nisu izostali.

– Što se tiče prinosa meda, godina je bila dosta dobra – kaže Slavko Stanić, član Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske sa područja Birčanske regije. – Prosječno je bilo oko 20 kilograma meda po košnici. Bagremova paša u srednjem toku Drine (Bratunac, Skelani, Srebrenica) bila je dosta dobra. Dobro je ponijela i livada, posebno na području Zvornika, Milića i Šekovića.  Imali smo i dosta šumskog meda – medljike na višim predjelima.

Udruženja pčelara sa područja ove regije su radila i na podizanju stručnog znanja svojih članova. U skoro svim udruženjima organizovana su predavanja za pčelare na kojima su istaknuti stručnjaci govorili o aktuelnim temama vezanim za tehnologiju pčelarenja i zdravstvenu zaštitu pčela. Udruženja pčelara “Kesten” iz Bratunca i “Bagrem” iz Zvornika organizovano su posjetila  37. beogradski sajam pčelarstva “Tašmajdan 2011”, gdje se, zaista, imalo šta vidjeti i naučiti.

Kada je riječ o pčelarskim sajmovima i izložbama u organizaciji ovdašnjih pčelarskih organizacija, i ove godine su izostale takve manifestacije. Istina, vrijedno je naglasiti da su se na tradicionalnoj sajamskoj manifestaciji “Dani maline 2011” u Bratuncu pojavili  i pčelari sa svojim proizvodima. Nisu izostala ni priznanja. Za najboljeg pčelara proglašen je  Refik Jašić iz Mihaljevića, druga nagrada pripala je Dani Ješić iz Grabovačke Rijeke, a treće i četvrto mjesto podijelili su Ratko Majstorović iz Tegara i Sulejman Ibrahimović iz Glogove.