Naslovna strana Biltena

Iz Biltena SUPRS, piše predsjednik Radivoje Maksimović

Naslovna strana Biltena

U godini koja se bliži kraju Savez udruženja pčelara Republike Srpske nastavio je sa ranije započetim aktivnostima. Nastojali smo da preko predstavnika regija u Upravnom odboru što kvalitetnije informišemo opštinska udruženja pčelara o svim aktivnostima Saveza. Kako bi pčelari i stanovništo Republike Srpske bili što bolje informisani, angažovali smo se na sljedećem:

1. nastavljeno je održavanje web sajta www.suprs.info. Povjerenje za taj posao dali smo firmi “BizNis klub” iz Bijeljine s kojom smo u proteklom periodu imali korektnu saradnju. Web sajt je obogaćen berzom pčelinjih proizvoda.

2. Izdali smo pčelarski Bilten u 2.500 primjeraka. Cilj nam je bio da pčelari koji slabije koriste internet na kraju godine budu informisani o većini aktivnosti Saveza.

3. Savez je u velikom broju televizijskih i radio emisija raznih emitera u BiH nastojao da promoviše pčelarstvo Republike Srpske, kao i da upozna javnost šta se to sve radi u pčelarskom sektoru.

Tokom 2011. godine nastavili smo uspješnu saradnju sa pčelarskim asocijacijama Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Albanije, Makedonije. Naš Savez je bio domaćin delegaciji pčelara iz Slovenije na čelu sa predsjednikom Boštjanom Nočom. Zajedno sa Pčelarskim savezom Slovenije organizovali smo studijsko putovanje u Sloveniju za predstavnike SUPRS. Bili smo domaćini delegaciji asocijacije pčelara profesionalaca Bugarske od 52 pčelara na čelu sa predsjednikom Mladenom Komlarskim. Delegacije

SUPRS-a bile su prisutne na domaćim i inostranim sajmovima, a bili smo i domaćini delegaciji pčelara iz Holandije, koja je imala za cilj unapređenje saradnje dva saveza u narednom periodu.

U protekloj godini organizovali smo odlazak naših predstavnika na simpozijum Apimondije u Argentini. Tamo smo nastojali da prezentiramo pčelarstvo RS i BiH. Imali smo veliki broj sastanaka s predstavnicima pčelarskih asocijacija i naučnih institucija. U Buenos Airesu prvi put je prezentovan kratak film o pčelarstvu Republike Srpske, a podijelili smo i veliki broj brošura koje govore i ilustruju kapacitete i potencijale pčelarstva u RS.

Tokom 2011. godine nastavili smo uspješnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Izborili smo se za redovne podsticaje po košnici, a ostvarilo ih je ukupno 1.703 pčelara koji imaju 135.626 košnica. Ministarstvo nas je podržalo i za finansiranje studijskog putovanja u Sloveniju, film o pčelarstvu Republike Srpske, odlazak na međunarodne simpozijume, izradu brošura itd. Sigurno je da SUPRS iz svog budžeta ne bi mogao ovo izfinansirati.

U saradnji sa italijanskom organizacijom OXFAM Italija štampali smo dječiju slikovnicu u 2.000 primjeraka. Cilj nam je bio da djeca u vrtićima i školama budu informisana o značaju pčelinjih proizvoda za ljudski organizam, životu pčela i uopšte o značaju pčela za životnu sredinu. Sve ove aktivnosti pokušali smo i medijski propratiti.

Obezbijedili smo dio računarske opreme za jedan dio regionalnih asocijacija, a u cilju stvaranja uslova za prikupljanje podataka za pčelarsku bazu.

Uradili smo i projekat Ispitivanje kvaliteta meda na tržištu Republike Srpskekoji je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede RS. Implementiran je u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo RS i Inspektoratom RS. Cilj nam je bio da ispitamo kakav se med prodaje na tržištu RS i BiH i da pravi med naših pčelara zauzme svoje mjesto na tržištu, što bi doprinijelo razvoju pčelarstva. Savez udruženja pčelara RS je pripremio i nekoliko projekata prema fondovima Evropske unije. Rezultati se očekuju u 2012. godini. Takođe, aplicirali smo za jedan projekat prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je finansiran od strane IFAD-a. Rezultati se, isto tako, očekuju tokom 2012. godine.

Na kraju, evo i najvažnijih pitanja koja će se naći u Planu rada Saveza za narednu godinu:

1. uspostavljanje bolje saradnje sa udruženjima pčelara, kao i pružanje pomoći pri registraciji novih,

2. organizovanje škola pčelarstva, za pčelare početnike i profesionalce,

3. promocija pčelarstva na domaćem i međunarodnom nivou,

4. organizovanje simpozijuma sa međunarodnim učešćem,

5. nastavak borbe za suzbijanje prodaje meda sumnjivog kvaliteta,

6. uspostavljanje programa za kontrolu zaraznih bolesti pčela,

7. uspostavljanje jedinstvene pčelarske baze,

8. apliciranje na projekte EU, koji bi doprinijeli razvoju pčelarskog sektora,

9. brendiranje pčelinjih proizvoda sa prostora RS i

10. aktivnosti na stvaranju uslova za plasman tržnih viškova meda i pčelinjih proizvoda.

Svim pčelarima čestitam Novu godinu, kao i predstojeće praznike.