32 miliona za pčelarstvo

Aktuelne pčelarske teme

32 miliona za pčelarstvo

Pčelarstvo sve češće dospijeva u žižu interesovanja državnih organa i institucija širom svijeta, a posebno u Evropskoj uniji. Parlament Evropske unije donio je u prošloj godini nove propise i zaključke koji se odnose na pčelarski sektor. Opredjeljenje je da se za ovu granu poljoprivrede izdvoji 32 miliona evra kako bi se efikasnije zaštitile pčele jer ukoliko se neke mjere budu odlagale moglo bi biti prekasno. Posebna pažnja i sredstva izdvoijiće se za naučno-istraživački rad i razvoj veterinarske medicine.

– Pčelarstvo je presudno za naše društvo jer oprašivanje igra ključnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti i održive evropske poljoprivrede i sigurnosti hrane – rekao je u Parlamentu Evropske unije mađarski poslanik Čaba Tabajdi.

Sve je više pčelinjih bolesti i pčele su postale ugrožena vrsta. Mnogo je uzroka koji utiču na desetkovanje pčelinjih društava, jedan od najtežih je, kako se ističe u stručnim krugovima, varoa, koja slabi imunološki sistem pčela. Iskorjenjivanje nekih biljki koje su bile dragocjena pčelinja paša takođe spada u red uzroka smanjenja broja pčelinjih zajednica. Korištenje pesticida otrovnih za pčele, takođe je među razlozima uništavanja pčela, pa su sve glasniji zahtjevi da se sredstva za zaštitu bilja prije puštanja u promet i upotrebu prethodno testiraju, kako bi se utvrdilo da li su otrovni za pčele.

Vijeće ministara poljoprivrede Evropske unije usvojilo je sredinom maja prošle godine zaključke o zdravstvenoj zaštiti pčela. U njima se naglašava unapređenje sistema zdravstvene zaštite pčela. U tom smislu ići će se na osnivanje Zajedničke referentne laboratorije i dugoročan rad na jačanju monitoringa pčelinjih bolesti te poboljšanje pristupačnosti veterianrskih lijekova za očuvanje pčela.

Ministri poljoprivrede Evropske unije posebno ističu:

– da su pčelari prvenstveno odgovorni za zdravlje svojih pčela i da više pažnje moraju pokloniti dobroj pčelarskoj praksi,

– da je bitno osigurati kvalitetne programe za usavršavanje pčelara u svim državama članicama Evropske unije s tim da nacionalni pčelarski savezi i zdravstveni stučnjaci podrže ove programe obuke,

–  da tamo gdje se za zaštitu bilja koriste sredstva koja potencijalno mogu biti štetna za pčele bude uspostavljena bliska saradnja između lokalnih pčelara i poljoprivrednika,

– da se ispita mogućnost pružanja daljih podsticaja za farmaceutski sektor kako bi se povećala ponuda i dostupnost odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda za pčele,

– da se nastavi ažuriranje proizvoda za zaštitu bilja u sastavu procjene rizika za pčele i traže mogući nedostaci u metodologiji procjene rizika i eliminisati ih gdje oni postoje, ako se to smatra naučnim i relevantnim za zdravlje pčela i dr.

U Republici Srpskoj, pa i cijeloj Bosni i Hercegovini, pčelarstvo je još uvijek na marginama interesovanja onih koji vode razvojnu politiku. Istina, donošenjem Zakona o pčelarstvu u Republici Srpskoj napravljen je prvi korak. Sada je donijet Pravilnik o evidentiranju pčelinjaka, pčelara i pčelinjih društava, a slijede i druga podzakonska akta. Baza podataka, katastar paše i druga akta treba da uvedu više reda, da se zna koliko ima pčelara, koliko oni imaju košnica, kako organizuju zdravstvenu zaštitu svojih pčela i još mnogo čega. U svemu tome udruženja pčelara, pčelarske zadruge i Savez udruženja pčelara Republike Srpske imaće puno posla, ako misle da budu na evropskom „pčelarskom kolosijeku“.