Reklamirajte se

Ponuda za ekonomsku propagandu

Reklamirajte se

Naša web stranica je uveliko prihvaćena kod pčelara, a, sasvim razumljivo, najviše posjetilaca je iz Republike Srpske, ali i iz Federacije BiH, Brčko distrikta, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja u okruženju pa i šire. Naše tekstove uveliko prate i poslovni ljudi kojima je predmet poslovanja proizvodnja i promet reprodukcionih materijala za pčelarstvo, veterinarskih lijekova za pčele i svega ostalog za pčelarski sektor. Svi oni, ali i mnogi drugi, imaju razloga da se pojave na našoj web stranici sa prigodnim propagandnim porukama. Na taj način će predstaviti svoju firmu i robu koju nude i to potencijalnim kupcima koji su za takve firme i robe zainteresovani.

U tom smislu nudimo vam da objavljujemo vaše propagandne poruke. Uslovi su sljedeći:

* propagandna poruka na našoj web stranicu u trajanju od 3 (tri) mjeseca košta KM 200,00. Plaćanje je u roku od 15 dana po prijemu računa, virmanski na žiro račun Saveza udruženja pčelara Republike Srpske,

* naručilac propagandne poruke obezbjeđuje podatke, fotografije i sve ostalo potrebno da se propagandna poruka pripremi i dizajnira. Materijali se dostavljaju  elektronskom poštom na e-mail: bcbn@telrad.net (DOO “BizNis klub” Bijeljina),

* dizajniranje propagandne poruke se ne plaća posebno,

* za detaljnije informacije elektronskom poštom možete se obratiti na navedeni e-mail ili na telefone +387 (0)55 215 176, mob. 065 655 676. Lice za kontaktiranje Petar Ilić.

Radovaće nas da uspostavimo uspješnu poslovnu saradnju i na planu ekonomske propaganda.