Dobrodošla sredstva

U opštini Ugljevik

Dobrodošla sredstva

Pčelari opštine Ugljevik prvi put su dobili subvencije iz opštinskog budžeta. Rješenja o dodjeli novčanih podsticaja u visini od 10,00 konvertibilnih maraka po jednoj košnici uručio im je Vasilije Perić, načelnik opštine Ugljevik. S pravom se treba nadati da će ova sredstva doprinijeti poboljšanju kvaliteta pčelarenja u podmajevičkom kraju. Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 25.000,00 konvertibilnih maraka za podsticaje pčelarskom sektoru.

U cilju edukacije pčelara i stanovništva u Ugljeviku je istoga dana održano predavanje o upotrebi pčelinjih proizvoda u medicini, njihovoj efikasnosti u liječenju, ali i prevenciji,  više bolesti.  Predavač  je bio dr Novak Đurić, pčelar i apiterapeut iz Bijeljine.

Na području opštine Ugljevik pčelarstvom se bavi oko 50 domaćinstava, a približno polovina njih ima 50 i više košnica. Otprilike polovina njih su članovi Udruženja pčelara „Majevička košnica“, koje je prije dvije-tri godine osnovano. U selima ove podmajevičke opštine ima dosta pčelinje paše, ali u neka sela, kao što je na primjer Donja Trnova, dolaze nekontrolisano pčelari iz drugih krajeva pa se ovdašnji pčelari plaše da im pčelari nomadi ne donesu neke pčelinje bolesti.

Kada je riječ o pčelarstvu u opštini Ugljevik svakako treba naglasiti, što ističe i Krsto Simić, predsjednik ugljevičkih pčelara,  da u posljednje vrijeme voćari i pčelari uspješno sarađuju, što je od obostrane koristi.