Slavko Stanić

Kontrola prijavljenih pčelinjih društava za podsticaje

Slavko Stanić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Savez udruženja pčelara Republike Srpske ostvarili su i ove godine uspješnu saradnju na kontroli prijavljenih pčelinjih društava za podsticaje,  koji se isplaćuju iz republičkog budžeta. Na čelu komisije kojoj je povjeren taj posao bio je Slavko Stanić, diplomirani inženjer agronomije, aktuelni sekretar Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, a članovi su bili članovi Upravnog odbora Saveza sa područja regije na kojoj se obavljala kontrole te po jedan član udruženja pčelara čiji su članovi bili predmet kontrole. Kontrola je obavljena po metodu slučajnog uzorka i obuhvatila je najmanje 10 odsto prijavljenog broja pčelinjih društava za finansijske podsticaje kod resornog ministarstva u svih 59 pčelarskih organizacija čiji članovi su podnijeli zahtjeve za podsticaje. Izvještaj o izvršenoj kontroli je završen i u prilici smo da prenesemo najbitnije dijelove njegovog sadržaja.

Na području Birčanske regije koja obuhvata opštine Šekovići, Vlasenica, Milići, Bratunac, Srebrenica i Zvornik nije pronađeno manje pčelinjih društava u odnosu na broj prijavljenih.

Međutim, to nije bio slučaj i na području Romanijske regije. Tako je konstatovano da je  kod jednog pčelara u opštini Sokolac utvrđeno 20 pčelinjih društava manje u odnosu na broj prijavljenih, a  kod drugog, takođe u opŠtini Sokolac,  utvrđeno je čak 55 pčelinjih društava manje u odnosu na broj prijavljenih. Predloženo je da se ovi pčelari skinu sa spiska za podsticaje u 2012. godini i da se prema njima preduzmu sankcije predviđene važećim Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2011. godini. U ostalim opštinama ove regije, Pale. Istočna Ilidža i Rogatica sve je bilo u najboljem redu.

Kada je u pitanju Krajiuška regija Komisija nije utvrdila nepravilnosti u prijavama pčelara sa područja opština Čelinac, Kotor Varoš, Prnjavor, Ribnik, Šipovo, Drinić, Kneževo, Mrkonjić Grad i Srbac, ali to nije bio slučaj i na području grada Banja Luka. Kod jednog pčelara na ovom području  utvrđe je  deset košnica manje, kod drugog 25, kod trećeg 28 i četvrtog  osam košnica manje u odnosu na broj prijavljenih.

Prilikom kontrole pčelinjaka na području Podkozarske regije nisu utvrđene razlike između broja prijavljenih i stvarnog stanja pčelinjih društava u opštinama Novi Grad, Kostajnica, Gradiške i Kozarska Dubica, a na podučju opštine Prijedor utvrđen je jedan slučaj prijavljivanja većeg broja pčelinjih društava i to   25 pčelinjih društava više nego što je imao na pčelinjaku. U opštini Oštra Luka konstatovano je da kod jednog pčelara nedostaje osam košnica u odnosu na broj prijavljenih.

Što se tiče Dobojske regije u opštinama Doboj, Petrovo, Teslić, Brod, Šamac, Modriča, Donji Žabar i Pelagićevo nisu utvrđene razlike u broju prijavljenih i košnica na pčelinjacima, a u opštini Derventa  kod jednog pčelara bilo  je deset pčelinjih društava manje u odsnosu na broj prijavljenih.

Na području Sembersko-Majevičke regije u opštinama Bijeljina, Ugljevik i Lopare kao i na području Gornjedrinske regije u opštinama Foča, Čajniče, Višegrad i Rudo utvrđeno je da su sve prijave u najboljem redu.

Kontrolom na području Hercegovačke regije utvrđeno je uredno stanje u opštinama Kalinovik, Nevesinje, Berkovići i Ljubinje, a u opštini Trebinje na dva pčelinjaka je utvrđeno manje košnica u odnosu na broj prijavljenih za podsticaje  kod jednog pčelara 10 i drugog 38 košnica.

Kontrola je obavljena na 191 pčelinjaku i u 11 slučajeva ili 5,76 odsto kontrolisanih pčelinjaka utvrđeno je 237 više prijavljenih pčelinjih društava za podsticaje. Komisija je tolerisala nedostatak od oko 10 odsto pčelinjih društava na ime spajanja društava pred zazimljavanje ili zbog nedostatka matica. Komisija, svejsno i namjerno, nije bila u ovome baš tolerantna jer je htjela da pčelare opomene da ubuduće moraju ostavljati razumnu rezervu za spajanje, kako ih ne bi kontrola iznenadila pa da imaju neprijatnosti. U toku kontrole primijećeno je i utvrđeno da je bilo udruživanja pčelara i spajanja njihovih pčelinjaka kako bi bio zadovoljen uslov iz Pravilnika  kojim je predviđen minimum od 50 pčelinjih društava za ostvarivanje prava na podsticaj.

U Izvještaju o izvršenoj konktroli se ističe da je i ove godine Komisija na terenu naišla na opšte razumijevanje, pomoć i podršku. Svi kontrolisani, a i ostali pčelari su izrazili potrebu, odobravanje i pozdravljaju ovakve kontrole sa željom da se ovakve i slične kontrole obavezno nastave i iduće godine. Očigledno da je svim čestitim i poštenim pčelarima stalo  do čistih i poštenih poslova, a da oni koji iskazuju netačne podatke o broju pčelinjih društava treba da budu sankcionisani.