Holandski pčelarski eksperti u Republici Srpskoj

Na pčelinjaku

Savez udruženja pčelara Republike Srpske bio je 24. i 25. novembra o. g. domaćin dvojici pčelarskih eksperata iz Holandije. Programom rada Saveza za 2011. godinu predviđeno je uspostavljanje saradnje sa predstavnicima pčelarskih saveza drugih zemalja. Ovo je prva komunikacija sa pčelarskim sektorom Holandije i ona predstavlja realizaciju dijela zadataka predviđenih navedenim Programom.

Cilj posjete holandskih ekperata za pčelarstvo bio je da se upoznaju sa radom Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, a posebno  sa: tehnologijom pčelarenja, pčelarskim kapacitetima, medonosnom florom, laboratorijama za kontrolu kvaliteta meda, bolestima pčela te aktuelnim problemima pčelarskog sektora u Republici Srpskoj.

Prvog dana posjete gosti iz Holandije posjetili su Udruženje pčelara „Omarska“ u istoimenom podkozarskom mjestu. Oni su u društvu sa predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Radivojem Maksimovićem posjetili uglednog pčelara ovog kraja, predsjednika Udruženja pčelara „Omarska“ i člana Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Dragoljuba Vujkovića, koji ih je primio sa saradnicima. Tom prilikom vođeni su veoma korisni razgovori.

Zatim je uslijedila posjeta Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske gdje su eksperte iz Holandije i predstavnike Saveza primili Zoran Kovačević, pomoćnik ministra, i Radenko Jeftić, direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata Republike Srpske. Razgovori koji su tom prilikom vođeni, takođe, mogu dobiti visoku ocjenu.

Druženje

Istoga dana gosti iz Holandije su posjetili Poljoprivredni fakultet u Banja Luci gdje je s njima razgovarao mr Goran Mirjanić, naš ugledni  naučni radnik u oblasti pčelarstva.

Pčelarski eksperti iz Holandije su željeli da vide i naše pčelinjake. Obišli su pčelinjake Milorada Čeke, člana Upravnog odbora Saveza pčelara Republike Srpske i moderni pčelinjak Zorana Bojića iz Slatine. Gosti nisu krili zadovoljstvo onim što su vidjeli.

Drugog dana posjete Republici Srpskoj pčelarski eksperti iz Holandije posjetili su Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srpske gdje su ih  primili Slobodan Stanić, direktor, i Mirjana Srdić, šef laboratorije za kontrolu kvaliteta namirnica, pa i meda. Cilj posjete ovoj instituciji bio je da se delagacija iz Holandije upozna sa kapacitetiam za kontrolu kvaliteta meda i ostalih pčelinjih proizvoda.

Istoga dana gosti iz Holandije u društvu sa predstavnicima Saveza udruženja pčelara Republike Srpske posjetili su Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“, gdje su ih  primili dr Rodoljub Trkulja i mr Violeta Santrač. Pčelarski eksperti iz Holandije su se tom prilikom upoznali sa kapacitetima Instituta i problemima vezanim za bolesti pčela na području Republike Srpske.

Uslijedila je posjeta Prnjavoru gdje ih je primio Tomo Janjić, predsjednik Udruženja pčelara „Bagrem“ sa saradnicima. I na kraju, dvodnevna posjeta Republici Srpskoj završena je u Derventi gdje je pčelarske eksperte iz Holandije primio Goran Merćep, član Upravnog odbora SUPRS sa područja Dobojske regije sa saradnicima.

– Savez udruženja pčelara Republike Srpske u pripremi ove posjete uspstavio je saradnju sa rukovodstvom Unsko sanskog kantona na čelu sa gospodinom Sulejmanom Alijagićem. Želio bih da se posebno zahvalim gospodinu Alijagiću na pruženoj podršci za organizovanje ove posjete delegacije iz Holandije. Takođe, zahvaljujem se svim učesnicima koji su se angažovali na realizaciji programa posjete, domaćinima koji su izdvojili vrijeme kako bismo na najbolji način predstavili svoje aktivnosti gostima iz Holandije. Opšta ocjena je da smo uspješno organizovali ovu posjetu i da su razgovori koje smo ovom prilikom vodili bili od višestruke koristi – rekao nam je Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.