Sladili se i stari Sloveni

Sladili se i stari Sloveni

Stari Sloveni su bili poznati pčelari. U njihovo vrijeme, tamo gdje su se naseljavali, bila su ogromna šumska prostranstva. U njima je raslo razno medonosno drveće, tako da su postojali, bar što se paše tiče, skoro idealni uslovi za život pčela.

Pčelarenje je bilo primitivno. Jer, Stari Sloveni su tragali po šumama i pronalazili pčele u dupljima drveća, potom ih istjerivali vatrom ili vodom iz njihove “kuće”,  uništavali ih i oduzimali im med.

Kasnije su lovci na pčele, zasijecanjem kore na drvetu, označavali svoje vlasništvo nad pčelama. Tako obilježeno drvo označavalo je isključivo vlasništvo onoga ko je pčele pronašao. Pčelarstvo je vremenom postajalo zanimanje kojim su se bavila mnoga domaćinstva Starih Slovena. Od uništavanja šumskih pčela i uzimanja meda prešlo se i na njihovo gajenje. Najpre su  sjekli klade sa pčelama i nosili ih kući, a zatim su počeli i sami da dube klade i u njih naseljavaju pčele (Branko Relić).

Gajenje pčela kod Starih Slovena uslovilo je razvoj trgovine medom i voskom. Ovi proizvodi su u nekim drugim dijelovima Evrope već uveliko bili cijenjena trgovačka roba. Tako je grčki istoričar Herodot čak pet stotina godina prije nove ere pisao da su Skiti, koji su naseljavali istočnu evropsku ravnicu, trgovali medom i voskom. Ovi pčelinji proizvodi su bili važna stavka u izvozu stare Rusije.

Krećući se  prema jugu, Stari Sloveni su sa sobom nosili i pčele. Naseljavali su se pored Dunava i Tise, proizvodili med i u novoj postojnibini i spravljali medovinu. Njihovim dolaskom na Balkansko poluostravo dolazi do značajnog širenja pčelarstva i trgovine pčelinjim proizvodima. Mnogima od njih pčelarstvo postaje zanimanje.  Pravili su košnice od pruća, bijele loze i trske i lijpili ih goveđom balegom, a u nekim krajevima i glinom.