Med kao pogonsko gorivo

Značaj meda u ishrani sportista

Med kao pogonsko gorivo

Područje sporta kod nas sve više zaokuplja omladinu. Međutim, još uvijek se gotovo ništa nije učinilo na intenziviranju upotrebe meda u svakodnevnoj ishrani sportista.

U nekim zemljama, sve više se ističe značaj meda kao idealne hrane za sportiste. Kanadski Sport koledž  (Akademija sporta), na primjer, preporučuje svojim sportistima med kao odličnu hranu za jačanje tijela, krvi i mišića.

Profesor dr Nocker, koji je vodio njemačku olimpijsku ekipu na nekim od olimpijskih igara, objavio je knjigu u kojoj govori o snažnoj hrani za sportiste, studente i sportske ljekare. U toj knjizi autor preporučuje med za ishranu sportista. On je ocijenio med kao brzo i trajno djelujuću hranu za sportiste i pripisao mu najveću hranljivu vrijednost. Po njegovim riječima njemački sportisti tokom olimpijade redovno troše prvoklasan med u ishrani.

S obzirom da med ne stvara nikakve probavne teškoće, on je sredstvo jačanja od neprocjenjive vrijednosti i prije, i za vrijeme, i poslije sportskih napora. Sportisti koji su uzimali med 30 do 45 minuta prije nastupa osjećali su se mnogo snažnijim. Nivo njihovih mogućnosti je rastao i mnogo se duže zadržao. Znatno se popravila i njihova izdržljivost.

Takmičari koji su uzimali med dobijali su na raznim sportskim terenima hiljade prvenstava i rušili brojne nacionalne i svjetske rekorde. Dvojica velikih atletičara koji su stekli svjetsku slavu, a stalno su  koristili  med za vrijeme treniranja, bili su doktor Rodžer Banister i Peri O Brajen. Ovaj drugi je stalnom nosio sa sobom zdjelu sa medom i redovno ga je trošio prije i za vrijeme treninga, ali i u toku takmičenja.

Stručnjaci su zapisali da je slavni osvajač Mont Everesta na Himalajima, najvišeg planinskog vrha na svijetu, Edmund Hilari – trošio med za vrijeme uspona na surove Himalaje. On je takođe trošio med i kasnije, kada je prelazio ledene bregove Antarktika. Edmund Hilari je bio (da li ste to znali?) veliki pčelar! Na Novom Zelandu imao je na svom posjedu veliki pčelinjak sa oko 1.300 košnica i svoje slobodno vrijeme najradije je provodio na pčelinjaku. I u poznim godinama bio je veoma svjež i snažan.

U jednom intervjuu poslije osvajanja Mont Everesta, lično je Hilari ispričao da su on i članovi njegove ekspedicije za vrijeme uspona stalno trošili med i da su imali med na svim stanicama i bazama po strmim padinama Himalaja.

Doktor Koh, predsjednik Kerkhof instituta za ispitivanje bolesti srca u Nojhamu, u jednom svom predavanju rekao je:

Što je benzin za automobilski motor, to je med za mišiće našeg srca, a njegovo idealno prikladne sadržaje kalcija, mangana, željeza, fosfora i drugih minerala pomažu i druge važne funkcije srca i krvotoka.

Dobro srce i vježbanjem razvijeni mišići, glavni su oslonac svakom sportu i zato bi o medu trebalo da bude više riječi na našim višim i visokim obrazovnim institucijama, kada je o ishrani sportista riječ.