Grad domaćin

Konferencija o organskom pčelarenju

Grad domaćin

Nije mali broj pčelara u Republici Srpskoj koji se interesuju za organsko pčelarenje. Neka naša udruženja pčelara poklanjaju pažnju ovom načinu rada i dugoročno planiraju angažovati se na tome. Za sve koje privlači ta materija biće veoma interesantna Treća godišnja konferencija Udruženja za biodinamičku poljoprivredu Srbije sa temom “Organsko pčelarenje”, koja će se održati od 9. do 11. decembra u hotelu “Srbija” u Vršcu.  Sudeći prema temama navedenim u pozivu, koji je upućen i na našu adresu, na ovom skupu će se u žiži interesovanja naći više važnih pitanja.

Već prvog dana poslije svečanog otvaranja Gvozden Stevanović, organski pčelar sa Tare, imaće izlaganje na temu “Savremeno pčelarenje i posljedice po pčele i ljudsko zdravlje” , a potom će Čedomir Nikolić iz sertifikacione kuće Suolo e Salute Balkan – Srbija govoriti o kontroli organskog pčelarenja i pogodnim oblastima za pčelinju pašu. Istoga dana imaće izlaganje i dva gosta iz Njemačke. Prvo će dr Julius Obermaier (Demeter savjetnik, Njemačka) imati temu “BD preparati – temelji biodinamičke poljoprivrede”, a potom Tomas Radecki (predstavnik Melifere, Njemačka) o osnovnim aspektima GMO i situaciji u Evropi po pitanju pčelarstva. Kraj prvog dana rada konferencije predviđen je za diskusiju, pitanja i rasprave o temama koje su prvog dana razmatrane.

Drugi dan konferncije počinje izlaganjem Marka Keka, biodinamičkog pčelara iz Slovenije. Njegova tema je „Šta to znači biti biodinamički pčelar“. Toga dana gost iz Nejmačke Tomas Radecki imaće četiri teme, i to:

  • Kolapsi kolonija, varoa i ostali multifunkcionalni uzroci,
  • Gorišnji tok i prirodna reprodukcija kolonija,
  • Gajenje pčela i povrćanje kolonija i
  • Rad sa prirodnim satnim osnovama kod pokretnih nastavaka.

Isti dan nastupiće još jedan gost iz Njemačke – Volfgang Štrenc. Naslov njegovog izlaganja je „Farma Bušberghof – model PPZ (poljoprivrede podržane od zajednice). I drugog dana je predviđeno vrijeme za diskusije, pitanja i odgovore.

Trećeg, posljednjeg dana na konferenciji  govoriće se o mogućnostima da Srbija postane dio međunarodne WWOOF mreže, konceptima za kontrolu varoe i tretiranju varoe oksalnom i mravljom kiselinom.

Posljednjem dana rada konferencije planirane su posjete lokalnim pčelarima.

Skup u Vršcu će sigurno biti veoma interesantan za sve one koje interesuje organsko pčelarenje. Lice za prijave i druge informacije je Zoran Petrov (tel. 00381 62 622 721).