Nova knjiga

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Nova knjiga

U toku ove, ali i ranijih godina, Savez udruženja pčelara Republike Srpske uveliko se angažovao na promociji pčelarskog sektora i približavanju pčelinjih proizvoda najširem krugu stanovništva. Od velikog je značaja da se najširoj populaciji ukaže na marketinški najpopularniji način kolika je korist od pčelinjih proizvoda, bilo da se oni koriste kao hrana ili kao lijek. Ali, koristi od pčela nisu samo u pčelinjim proizvodima. Daleko veća korist je od oprašivanja.

Najnoviji projekt Saveza udruženja pčelara Republike Srpske imao je za ciljnu grupu – najmlađe. U saradnji sa italijanskom Nevladinom organizacijom “OXFAM Italija” nedavno se   pojavila lijepo urađena dječija slikovnica o pčelarstvu. Cilj štampanja ove slikovnice je promocija pčelinjih proizvoda kod djece u zabavištima i školama. Na veoma zanimljiv način prikazan je život pčela sa posebnim naglaskom na njihovo mjesto i ulogu  u očuvanju životne sredine.

Brošura je štamana u tiražu od 2.000 primjeraka na kvalitetnom papiru i veoma je lijepo grafički dizajnirana pa se vjeruje da će privući pažnju najmladjih. U najskorije vrijeme biće podijeljena po pčelarskim regijama.

– Savez udruženja pčelara Republike Srpske se zahvaljuje ovom prilikom Nevladinoj organizaciji “OXFAM Italija”, a posebno direktoru gospodinu Sorinelu Getau, kao i šefu projekta Luki Biddau na podršci za izradu ove brošure, ali i za ukupnu podršku koju su dali razvoju pčelarstva na području Republike Srpske – riječi su Radivoja Maksimovića, predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.