Oksalna kiselina

Oksalna kiselina

Sve je veći broj pčelara koji na svojim pčelinjacima koriste oksalnu kiselinu. Mnogi od njih su u nedoumici i pitaju se kako i da li uopšte treba čuvati rastvor oksalne kiseline.

U “Beogradskom pčelaru” mr hem. Jovan Marković savjetuje pčelarima:

Najbolje je koristiti svjež rastvor oksalne kiseline tj. upotrijebiti ga odmah nakon njegove pripreme. Čuvanje pripremljenog rastvora se ne preporučuje.  Ukoliko ipak rastvor moramo čuvati, koristiti frižider (-4 stepena Celzijusa). Objasniću i zašto. Oksalna kiselina razgrađuje saharozu (disaharidni šećer) na monosaharidne šećere: glukozu i fruktozu, a na višim temperaturama nastaje i HMF (hidroksimetalfurfurol) koji je otrovan za pčele.

Ukoliko se nalazimo na pčelinjaku ili vikendici gdje nemamo frižider, u krajnjem slučaju rastvor oksalne kiseline se može čuvati i na višim temperaturama na tamnom mjestu, ali ne iznad 15 stepeni Celzijusa i ne duže od maksimum dvije nedjelje, da ne bi proizveo štetne posljedice za pčele.