Dokument star 10 milenijuma

Med kroz istoriju

Dokument star 10 milenijuma

U mnogim državama i kulturama, med je predstavljao mnogo više od hrane. U jeziku i literaturi, religiji i narodnim vjerovanjima, med je često korišćen  kao simbol slatkoće.

Stari zavjet u više navrata pominje med kao simbol zadovoljstva i uživanja. Tako je obećana zemlja predstavljena kao mjesto gdje teku med i mlijeko. Samson je u lavljoj jazbini pronašao med. U jevrejskoj tradiciji med je bio toliko bitan da su mnogi učenjaci smatrali da treba da se za med napravi izuzetak u njihovim zakonima ishrane. Naime, u jevrejskoj tradiciji mnogi insekti i njihovi proizvodi se smatraju nečistim za razliku od meda koji je za njih košer (čist, božanski, svet). Riječ med se u Bibliji pojavljuje 61 put!

U jevrejskoj tradiciji med je bio simbol Nove godine. Pri tradicionalnom obroku za doček se kriške jabuke umoče u med i to predstavlja sladak početak Nove godine.

Kuran kaže da  kroz raj protiče rijeka meda, a Muhamed je u jednom dijelu rekao  da voli med. Muslimanima je med oduvijek bio od velikog značaja.

Budisti u Indiji i Bangladešu su slavili (i još uvijek slave) med u svojim tradicionalnim ceremonijama. U danima kad se slavi Buda, njegovi sljedbenici odlaze u prirodu gdje su, po predanju, majmuni hranili Budu medom.

Zato na velike budističke praznike monasi nose velike količine meda u prirodu u znak zahvalnosti. Scena u kojoj majmuni hrane Budu medom prikazana je u mnogim djelima orjentalnog slikarstva.

U Rimskom carstvu je med bio korišćen kao sredstvo za plaćanje poreza i bio je zamjena za zlato. Slično je bilo i u Starom Egiptu gdje je stotinu ćupova  meda bilo ekvivalent jednom volu ili magarcu.

U nekim dijelovima Grčke običaj je da nevjesta umače šaku u med i nacrta krst prstima prije nego što uđe u svoj novi dom. Ovo je simbolisalo slast u njenom bračnom životu i skladne odnose sa ukućanima, posebno sa svekrvom.

U savremenoj kulturi, medvjedi su uglavnom prikazivani kako jedu med, iako su oni poznati svaštojedi, a čak je dokazano da  su medvjedi zainteresovaniji za larve pčela nego za med, koji se često prodaje u teglama u obliku medvjedića. Mnogi ljudi smatraju da su zaslađivači na bazi meda daleko zdraviji od šećera, pa se zato oni smatraju zdravom hranom.

Riječ med i varijecije na nju su u zapadnoj civilizaciji postali uobičajeni za tepanje i kao riječi kojim se obraća voljenim bićima, dok se u nekim krajeviam, poput američkog juga sa „medeni“ obraća i ne tako blisakim poznanicima, pa čak i totalnim stranicima.