Iz Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Anton Tomec

Savez udruženja pčelara Republike Srpske realizovao je od 25. do 28. avgusta o. g. u saradnji sa Pčelarskim savezom Slovenije veoma uspješno studijsko putovanje. Svakako treba naglasiti da je Pčelarski savez Slovenije sufinansirao troškove studijskog putovanja u visini od 40 odsto.

U Sloveniju su putovala 23 predstavnika pčelara sa područja cijele Republike Srpske. Savez udruženja pčelara Republike Srpske je uspio da obezbijedi dobru zastupljenost svih pčelarskih regija, kako bi predstavnici regija stečena iskustva i saznanja prenijeli u svoje regiju i udruženja pčelara.

– Još jedanput se pokazalo da naša dva pčelarska saveza, Pčelarski savez Slovenije i Savez udruženja pčelara Republike Srspke imaju uspješnu saradnju  jer je i ovo studijsko putovanje zajednički organizovano. Organizacija je bila na zavidnoj visini. Slovenačka iskustva su nam sigurno dobro došla, a pogotovu ona koja se odnose na Evropske fondove za sektor pčelarstva – rekao nam je Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srspke.

Prvi dan boravka u Sloveniji bio je u znaku dobro organizovanih stručnih predavanja.

Pčelarski savez Slovenije predstavio je Anton Tomec, a potom je uslijedilo predavanje prof. dr Petera Kozmusa na temu „Kranjska pčela – selekcijski rad u Sloveniji“. Slovenci posebnu pažnju poklanjaju kvalitetu pčelinjih proizvoda i internoj kontroli u laboratoriji Pčelarskog saveza Slovenije o čemu je govorio Andreja Kandorf, a predavanje o zakonskoj regulativi u pogledu kvaliteta meda u Sloveniji održala je Tanja Magdić.

Predsjednik Pčelarskog saveza Slovenije Boštjan Noč govorio je o evropskim fondovima za sektor pčelarstva. Na ovu temu konkretnije je govorio i Stane Plut koji je održao predavanje „Korištenje sredstava Evropske unije – Dobra praksa regije Bele Krajine“. I na kraju još jedna zanimljiva tema – „Pčelarski turizam u Sloveniji“ a predavač je bio Fran Šivic.

Drugog radnog dana organizovana je posjeta Čopovoj rodnoj kući u Žirovnici. Pčelari iz Republike Srpske toplo su dočekani, domaćini su ih poslužili medom i hljebom, a potom je uslijedila degustacija medice i vinskih specijaliteta. Putovanje do Žirovnice organizovano je u kočijama, što je predstavljalo posebnu draž i nezaboravan doživljaj.

Uslijedila je posjeta pčelarskom domaćinstvu Noč. Anton i Boštjan Noč pčelare sa preko 300 pčelinjih društava. Ovo je bila prilika i za upoznavanje sa Oplodnom stanicom Noč.

Trećeg dana boravka u Sloveniji organizovana je posjeta Centru za selekciju matica „Rog Ponikve“ u Beloj Krajini, gdje je pčelarima iz Republike Srpske priređeno srdačno gostoprimstvo od ljubaznih domaćina. U ovom Centru učesnici studijskog putovanja imali su priliku da vide izolovano sparivalište za matice i kako su organizovani medni putevi.

Ovo je drugo studijsko putovanje pčelara Republike Srpske u Sloveniju. Sigurno je da će sve ono što su tamo vidjeli biti dragocjeno za njihovu dobru pčelarsku praksu i unapređenje pčelarskog sektora. Saradnja dva pčelarska saveza je krenula u najboljem pravcu i dogovoreni zajednički projekti (o čemu ćemo pisati opširnije drugom prilikom) predstavljaće korisne inicijative za unapređenje pčelarskog sektora u Republici Srpskoj.

Fotografije sa ovog putovanja možete vidjeti u našoj galeriji.