Nedavno smo objavili fotografije sa skupa pčelara u Višegradu. Ali kao pčelica neumorni Božo Kakuća nam je poslao i nove fotografije koje sa zadovoljstvom objavljujemo, a autoru fotografija se najsrdačnije zahvaljujemo.