Boštjan Noč

Naši prijatelji

Boštjan Noč

Savez udruženja pčelara Republike Srpske ima veoma uspješnu saradnju sa Pčelarskim savezom Slovenije. Ta saradnja ima uzlaznu liniju. Slobodno se smije reći da zasluge za to pripadaju Boštjanu Noču, predsjedniku Pčelarskog saveza Slovenije, koji je uvijek imao vremena, i što je važnije dobru volju, da  se angažuje na unapređenju saradnje između dva pčelarska saveza.  Upravo zato, sa posebnom radošću primili smo vijest da je naš prijatelj dobitnik visokog međunarodnog priznanja Evropske građanske unije profesionalaca i stručnjaka (UCEPE) sa sjedištem u italijanskom gradu Cuneu. Priznanje će mu biti uručeno 8. oktobra o. g. u velikoj dvorani vjećnice grada Cividale del Fruli, za posebne zasluge u istraživanju i zaštiti pčela. Na toj svečanosti Boštjan Noč će biti proglašen za Viteza pčelinje kraljice. Pored njega ovu zvučnu titulu ponijeće još samo poznati entomolog prof. Frilli Franco.

Visoko priznanje nije slučajno pripalo predsjedniku Pčelarskog saveza Slovenije. Ugledna evropska organizacija je vrednovala njegove napore na unapređenju pčelarstva, ovom prilikom podsjećamo samo na najnovije:

–         organizovao je sastanak predsjednika evropskih pčelarskih saveza s kojeg je upućen apel svim evropskim vladama i Parlamentu Evropske unije u Briselu za zaštitu  medonosne pčele,

–          Pčelarski savez Slovenije čiji je predsjednik Boštjan Noč utemeljio je trajnu akciju “Ohranimo čebelu!”,

–         Prije tri godine pokrenuta je akcija pod nazivom „Slovenski zajtrk“ u kojoj lokalni pčelari nude med svim vrtićima u Sloveniji i razgovaraju s djecom o pčeli i njenoj važnosti za životnu sredinu, a od ove godine u akciju su uključena i školska djeca, a jelovnik je proširen i izvornom slovenačkom jabukom,

–         Boštjan Noč je pomogao organizovati i temelje očuvanja pčele u Sloveniji prikupljajući dobrovoljne priloge s kojim su kupljene i postavljene košnice u osnovnim školama, gdje se organizuju tečajevi pčelarstva za djecu,

–         Bio je jedan od organizatora izuzetno uspješnog Međunarodnog foruma „Apimedica-Apiquality“ u septembru prošle godine,

–         Tokom prošle godine pokrenuo je akciju „Posadi drvo za pčelu“,

–         Promoter je brojnih brošura i plakata za kampanju zaštite pčela,

–         Inicijator je i jedan od najistaknutijih pregalaca u utemeljenju i realizaciji projekta „Pčelarski turizam“.

Savez udruženja pčelara Republike Srpske najsrdačnije čestita Boštjanu Noču  zvanje „Viteza pčelinje kraljice“ sa željama za nove uspjehe na unapređenju pčelarstva.