Pripreme teku po planu

Veliki događaj

Kao što smo već pisali, Svjetska pčelarska organizacija Apimondija i Savez pčelarskih organizacija Srbije organizuju 18-19. februara iduće godine Simpozijum na temu “Uticaj tehnike pčelarenja, zdravstvene zaštite pčela i prirodne sredine na kvalitet pčelinjih proizvoda”. Beograd će tada biti stjecište pčealrske nauke svijeta.

Pismo koje smo dobili od SPOS-a nije na našem jeziku, ali ipak ga objavljujemo u cijelosti jer smo se više puta uvjerili da našu web stranicu prate pčelari i drugi zainteresovani na svim meridijanima. Biće nam zadovoljstvo ukoliko objavljivanjem informacija i materijala vezanih za ovaj veliki naučni skup budemo dali bar najminimalniji doprinos njegovoj uspješnoj organizaciji.

APIECOTECH 2012 – First Announcement