Sa sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske u Trebinju

Obrad Ninković i Radivoje Maksimović

Savez udruženja pčelara Republike Srpske organizovaće i ove godine kontrolu podnešenih prijava za podsticaje iz republičkog budžeta. Za realizaciju ovog posla formirana je komisija na čijem čelu se nalazi Slavko Stanić, diplomirani inženjer agronomije, sekretar Saveza, a članovi Komisije su  članovi Upravnog odbora iz pčelarske regije na kojoj se kontrola vrši i predstavnici udruženja pčelara, kod kojih se  vrši kontrola.

Ovo je samo jedan od zaključaka sa prve sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske u novom sazivu, koja je održana 22. jula o. g. u Trebinju. U njenom radu pored članova Upravnog odbora učestvovali su Obrad Ninković, predsjednik Skupštine Saveza, Vladimir Čerečina, direktor Pčelarske zadruge „Žalfija“ iz Trebinja i dr.

Ovom prilikom razmatrana su brojna aktuelna pitanja i donijeto je više važnih odluka i zaključaka.

Savez udruženja pčelara Republike Srspke dobio je dva nova redovna člana. To su udruženja pčelara „Donji Žabari“ iz istoimenog posavskog mjesta i Pčelarsko ekološko društvo „Zlatna pčela“ iz Lužana kod Dervente.

Na dnevnom redu bila je i analiza na izradi dva  pravilnika koji su itekako interesantni za pčelare – Pravilnika o proizvodnji i selekciji matica i Pravilnika o evidenciji pčelara, košnica i pčelinjaka. Svoje komentare i prijedloge na nacrte ovih dokumenata imali su Goran Merćep, član Upravnog odbora iz Dervente, i Nebojša Andrić, potpredjsednik Skupštine iz Petrova, a Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza, detaljnije je objasnio i komentarisao Nacrt pravilnika o metodama proizvodnje i selekcije matica. Po njegovoj ocjeni u oba pripremljena nacrta pravilika mala je ili nikakva uloga Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Zato je zaključeno da se od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se u sadržaj ovih podzakonskih akata ugradi veća uloga i značaj Saveza kao i lokalnih pčelarskih udruženja. U tim asocijajacijama su pčelari, koji najbolje poznaju pčelarsku problematiku pa su u mogućnosti da daju najveći doprinos u praktičnoj primjeni ovih pravilnika na terenu.

U nastavku rada Upravnog odbora donijeta je odluka da se organizuje četverodnevno studijsko putovanje u Sloveniju za 25 pčelara iz svih regija i to od 25. do 28. avgusta o. g. . Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je već odobrilo finansijsku pomoć za realizaciju ovog putovanja. Ponuda za studisjko putovanje u Vojvodinu i Mađarsku je povoljno ocijenjena i donijet je zaključak da se pokuša organizovati i ovo studijsko putovanje u oktobru o. g. uz pomoć IFAD-a i to za pčelare sa područja regija i opština gdje ova organizacija trenutno vrši implementaciju projekta razvoja poljoprivrede, a za ostale pčelare iz drugih regija sredstva bi se obezbijedila iz drugih izvora.

Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza, informisao je članove Upravnog odbora o aktivnostima koje su u toku:

  • Zavodu za zdravlje i nadležnom inspoektoratu upućen je Prijedlog uzorkovanja i kontrole kvaliteta meda po regijama i udruženjima,
  • Mr Violeta Santrač iz Veterinarskog instituta „Dr Vaso Butozan“ iz Banje Luke radi na programu ranog otkrića američke gnjiloće pčelinjeg legla,
  • Aktuelni su prekogranični projekti, koje treba koristiti gdje je to moguće,
  • IFAD trenutno djeluje u nekim regijama,
  • Savez je uputio resornom ministarstvu zahtjeve za finansiranje studisjkih putovanja i nabavku opreme za bazu podataka.

Na sjednici su razmatrana i neka pitanja vezana za promotivne aktivnosti Saveza. Tako je odlučeno da se snimi film o pčealrstvu u Republici Srpskoj u trajanju od 50 minuta. U njemu će biti obuhvaćeno pčelarstvo svih regija u Republici Srpskoj. Ovaj posao povjeren je Nebojši Kolaku, novinaru iz Trebinja. Nadalje, obezbijeđeno je štampanje slikovnice o pčelarstvu u tiražu od dvije hiljade primjeraka. Sredstva za ovaj vid promocije pčelinjih proizvoda i pčelarstva obezbijeđena su donacijom. Konstatovano je da je na web stranici Saveza otvorena „berza“ za prodaju pčelinjih proizvoda. Time je realizovan zahtjev nekih pčelara. Članovi Upravnog odbora su upoznati sa podatkom da je web stranicu www.suprs.info u prvoj godini posjetilo oko 17.000 pčelara i drugih zainteresovanih. Goran Merćep je predložio „da se na sajtu Saveza predstave sve regije sa svojim pčelarstvom u vidu linka, što treba vidjeti sa „BizNis klubom“ iz Bijeljine, koji održava web sajt“. I na kraju, zaključeno je da izrada Biltena, ukoliko se  obezbijede sredstva, povjeri prošlogodišnjem izdavaču „BizNis klubu“ iz Bijeljine.

Sekretar Saveza Slavko Stanić informisao je detaljno članove Upravnog odbora o rezultatima ankete, koju je organizovao Savez. Od 52 upitnika poslatih članicama, samo ih je 16 popunjeno i dostavljeno Savezu! Stiče se utisak da udruženja pčelara nerado odgovaraju na bilo koji vid traženja podataka ili informacija, pogotovu ako odgovore treba slati poštom.

– Ovo su naša dosadašnje iskustva, jer ovaj vid komunikacije, očito, nije za njih pogodan – konstatovano je u vezi sa ovom anketom.

Na sjednici je konstatovano da su članarinu, ili dio članarine, za 2011. godinu uplatile 33 članice u iznosu od 8.500,00 konvertililnih maraka, što je približno polovina očekivanog iznosa za cijelu godinu.

– Članarina je mala, sporo se naplaćuje i ona se mora povećavati u narednoj godini. Savez ne može servisirati svoje potrebe ni izbliza sa ovom članarinom – ocijenili su članovi Upravnog odbora.

Na kraju je razmatrana i informacija o prikuplajnju pomoći pčelarima koji su pretrpili štete u poplavama u decembru prošle godine.

**************

Izvinjavamo se našim čitaocima, što informaciju o sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske dobijaju sa izvjesnim zakašnjenjem. Razlog – godišnji odmori.