Stop falsifikatorima

Aktuelne teme

Stop falsifikatorima

Da li i koliko falsifikovanog meda danas ima na tržištu Republike Srpske?

Na ovo pitanje niko ne može dati mjerodavan odgovor. Jednostavno, niko se sistematski i kontinuirano ne bavi kontrolom kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda. A kvalitet meda iz uvoza, to je, opet, posebna priča. Takve pojave   najviše štete nanosi poštenim i vrijednim pčelarima.

U Zakonu o pčelarstvu, koji je prošle godine donijela Narodna skupština Republike Srpske, u članu 19. propisano je:

“Fizičko i pravno lice koje se bavi pčelarstvom, u promet može staviti:

a) samo zdrave pčelinje zajednice i matice i

b) med i druge pčelinje proizvode koji ispunjavaju sanitarne zahtjeve i ne sadrže štetne materije za zdravlje ljudi.

Ministar donosi pravilnik kojim propisuje uslove o kvalitetu pčelinjih proizvoda i njihovom stavljanju u promet.”

O pravilniku koji će biti donešen kao podzakonski akt bilo je riječi i na posljednjoj sjednici Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, koja je održana u Omarskoj. U  pripremi ovog pravilnika, itekako važnog za pčelare, sigurno će biti uključeni i predstavnici Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, što je postalo praksa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kada je u pitanju regulativa od interesa za pčelarski sektor.

Po riječima Radivoja Maksimovića, predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, asocijacija pčelara na čijem je čulu je u svom Planu rada za 2011. godinu planirala  da obezbijedi novčana sredstva, koja će se iskoristiti za kontrolu kvaliteta pčelinjih proizvoda u Republici Srpskoj. Jedan od ključnih problema upravo je prodaja pčelinjih proizvoda sumnjivog kvaliteta

– Do sada smo obavili razgovore sa predstavnicima određenih laboratorija u Republici Srpskoj, kao i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o finansiranju analiza za uzete uzorke. Suzbijanjem prodaje meda sumnjivog kvaliteta stvorio bi se veliki prostor za prodaju kvalitetnih pčelinjih proizvoda sa naših prostora. Sve nmavedene aktivnosti moraju biti sinhronizovane sa inspekcijskim i drugim nadležnim službama – ističe Radivoje Maksimović.

Veoma je značajno da je ovo veoma važno pitanje dospjelo u žižu aktuelnosti. Ono što treba da urade Ministarstvo i Savez  sigurno će biti završeno kvalitetno i blagovremeno. Međutim, najveća odgovornost je na pčelarima. Falsifikatori meda su u njihovim redovima, ali i mnogi koji se bave prometom pčelinjih proizvoda nose veliki dio odgovornosti jer u trci za lakom zaradom veoma često posežu za postupcima koji nisu u skladu sa poslovnim moralom.