Foto: Eric Tourneret

Seoba pčela nije običan posao

U smjeru dobre paše

Mnogi pčelari tvrde, i dokazuju,  da i u julu ima pčelinje paše. U mnogim krajevima Republike Srpske ovogodišnja sezona je bila slaba sa unosom pa pčelari pokušavaju sada da uhvate bar nešto od poznih medonosnih biljaka: suncokreta, bosiljka, livadskih trava, drače… Ne mali broj njih se odlučuje na seobu pčela, posebno u brdsko planinske krajeve, gdje mnoge medonosne biljke kasnije cvjetaju.

Seoba pčela nije običan posao, pa ne bi bilo loše da se podsjetimo:

  • Pčelari moraju izbjegavati smještaj pčela na prenaseljena mjesta tj. tamo gdje je već smješten veliki broj košnica. Izgledi za unos su manji, a opasnost od grabeži i zaraznih bolesti  veća.
  • Kada doselite pčele na novu lokaciju treba paziti da ih ne postavljate neposredno ispred ranije doseljenih. Preporučuje se udaljenost od najmanje 200 metara. Ovo posebno važi ako je smjer leta pčela isti. Ukoliko se tako ne uradi, pčele će pri povratku ulaziti u novopostavljene košnice.
  • Prije doseljavanja obavezno treba zatražiti dozvolu od vlasnika zemljišta, lokalne pčelarske organizacije i veterianrske inspekcije.
  • Kada se odlučite za seobu na izabrani teren treba se zainteresovati za zdravstveno stanje pčela na tom području. Neophodno je da veteinarska služba pregleda vaše pčele i da o zdravstvenom stanju svojih pčela imate zvaničan document, kako ne biste imali bilo kakvih neprilika na novoj lokaciji.
  • Iskusni pčelari preporučuju da se na novoj lokaciji košnice poredaju u smjeru paše, a ne po dužini od paše prema postavljenim pčelinjacima. U protivnom, doći će do nesuglasica između pčelara. Dogovoranje je dobro došlo, a konflikti nikome nisu od koristi.
  • Suncokret najboolje  medi od 10. do 20. jula. Ima godina kada prosječan dnevni unos bude i preko pet kilograma. U trećoj dekadi unos je obično prepolovljen, a koncem mjeseca naglo se smanjuje. Velika je šteta da su pod suncokretom u Republici Srpskoj i ove godine zasijane male površine.
  • Na dva hektara suncokreta ne treba postaviti više od jednog proizvodnog društva. Na taj način će se obezbijediti najbolja oplodnja biljaka i stvoriti uslovi za najbolji unos nektara.
  • I ne zaboravite. Prilikom seobe pčela na pašu pobrinite se da okviri sa saćem budu paralelni sa osovinom.