Spremne za radne pobjede

Fotografije sa otvaranja iz dokumentacije „EkoBilja“ (kliknuti na fotografije radi lakšeg pregleda).

Spremne za radne pobjede

Delegacija USAID-a u pogonu
Pčelinjak
Mnogo gostiju
Zoran Puljić
Za dugo sjećanje na 21.6.
Vrijedne kao pčelice
Sa otvaranja
Zvanično otvaranje