Dragocjena pomoć

Dragocjena pomoć

Na osnovu zaključka Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske obavještavamo sve pčelare da su u toku aktivnosti  na prikupljanju nukleusa ili paketnih rojeva za pčelare postradale od poplava u decembru prošle godine.

Pčelari darodavci treba da se jave najkasnije do 31. maja o. g.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelariji Saveza udruženja pčelara Republike Srpske kod sekretara Slavka Stanića (tel. 056/734-298, mob. 065/646-820).

Nadamo se da će i ovom prilikom naše pčelarska solidarnost doći do punog izražaja.

Za Savez udruženja pčelara

Republike Srpske

Radivoje Maksimović, predsjednik