Dva veoma interesantna priloga, koja se odnose na zdravstvenu zaštitu pčela, dostavljena su nam od COLOSS projekta. Svakako treba naglasiti da su u realizaciju ovog značajnog međunarodnog projekta uključeni i stručnjaci iz Republike Srpske – mr Violeta Santrač (Veterinarski institut “Vaso Butozan” Banja Luka) i Radivoje Maksimović (Savez udruženja pčelara Republike Srpske). Na ovom projektu angažovan je i prof. dr Ljubiša Stanisavljević sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Materijale je preveo Ivan Umeljić, glavni i odgovorni urednik “Pčelarskog žurnala”, i objavio ih u ovom pčelarskom magazinu.

Ovom prilikom objavljujemo prilog pod naslovom “Nosema ceranae i nestajanje medonosnih pčela (Apis mellifera)” a uskoro ćemo objaviti i drugi prilog koji se odnosi na procjenu tolerancije na varou. Stručnu recenziju za oba teksta izvršio je prof. dr Ljubiša Stanisavljević.

Nosema_ceranae_i_nestajanje_pcela