U skladu sa EU standardima

U korak s vremenom

U skladu sa EU standardima

I pčelari će, kao i svi ostali proizvođači prehrambenih proizvoda, ubuduće prilikom izgradnje objekata morati da vode računa o standardima Evropske unije. O tome je nedavno bilo riječi na sastanku koji je imao Radivoje Maksimović, predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, sa predstavnicima USAID-a. Sigurno je da u Republici Srpskoj ima pčelara koji su zainteresovani za izgradnju objekata te vrste.

U obimnom materijalu koji prenosimo sa web stranice Saveza pčelarskih organizacija Srbije www.spos.info ima dosta korisnih stvari pa vjerujemo da će biti interesantan i za naše pčelare. U pitanju je dobra proizvođačka praksa (DPP), dobra higijenska praksa (DHP) i sistem HASSP. Cilj je da se obezbijedi proizvodnja i kontrola bezbjednosti hrane. A to je bitan preduslov  za nastup na tržištu Evropske unije.

UPUTSTVO HACCP