Zahuktavanje

Nikad ne treba dozvoliti da košnice ostanu duže vremena bez matice – jer se tada one teško saniraju

Kada se primijeti prisustvo lažnih matica – slaba pčelinja društva se rasformiraju, a jačim se dodaju prave matice ili se ona spajaju sa drugim jakim društvima

Zahuktavanje

Društva bez matice poznaju se po tome što su jako uznemirena. Kada se košnica otvori i pčele nadime, čuje se naglo i veoma snažno brujanje, koje dosta dugo traje u odnosu na normalna pčelinja društva koja imaju maticu. Tokom pregleda, pčelinja društva bez matice su veoma  nervozna, agresivna, naglo se uznemire i odmah počinju da ubadaju uz snažno zujanje.

Društvo bez matice ni pod najpovoljnijim pašnim uslovima ne izgrađuje saće i zaperke. Kada se u radiličkim ćelijama nađe po dva i više jaja, znak je da to društvo nema maticu, pa su se već pojavile lažne matice. Ako je leglo u jednom društvu isključivo trutovsko, znak je da to društvo nema pravu maticu, već lažne ili trutušu.

Važno je da se zna da li trutovsko leglo potiče od lažnih matica, jer se takvo društvo znatno teže dovede u red. Trutovsko leglo od lažnih matica je neravno, odnsono sa mjestimičnim ispupčenjima, pa bi se skoro moglo nazvati grbavo.

Kad se prilikom ranog proljećnog preleda bude samo stare pčele, a mladih nema, znak je da je to društvo izgubilo mladicu, ili je ona postala trutuša. Ako u ćelijama saća ima radiličkog legla u svim fazama razvoja, onda je sasvim sigurno da društvo ima maticu.

Ako je društvo kratko vrijeme bilo bez matice, može mu se bez većih teškoća dodati matica iz rezerve, ili spojiti sa nekim drugim jačim pčelinjim društvom, koje ima maticu. Međutim, ako su se već pojavile lažne matice, sređivanje takvih društava je vrlo teško.

Dodavanje matice

Kad je društvo bilo dugo bez matice, pa je toliko oslabilo, da ima vrlo mali broj pčela radilica, treba se pridržavati one narodne izreke: “Od štete vajde nema”.

Košnicu sa takvim društvom treba iznijeti oko stotinak metara izvan pčelinjaka i pčele stresti na zemlju. Ako je zemlja suviše mokra, onda na neki čaršav, a košnicu skloniti. Sve pčele radilice vratiće se u neku od susjednih košnica na pčelinjaku, a lažne matice obično ostaju na mjestu gdje su istrešene, jer su izgubile orjentaciju, i tamo uginu. Međutim, ako je društvo jako, onda se može postupiti na sljedeći način:

U jednom od normalnih pčelinjih društava treba pronaći maticu, staviti je u kavez za dodavanje matica i dodati je društvu sa lažnim maticama. Iz te košnice u isto vrijeme izvaditi dva do četiri rama sa trutovskim leglom i na njihovo mjesto staviti nekoliko ramova sa leglom pčela radilica. Ta se košnica stavi na mjesto one košnice iz koje smo uzeli maticu, a ova na mjesto košnice sa lažnim maticama. Pčele izletnice, pri povratku sa paše, izvršiće zamjenu. One iz normalnog društva uletiće u košnicu sa lažnim maticama, uništiće ih, osloboditi svoju maticu i početi normalno da rade. Drugom društvu koje je imalo normalnu maticu, treba na uobičajen način dodati maticu iz rezerve, a pošto ono nije bilo bez matice, odnsono nema na lažnih matica, lako će primiti normalnu dodatnu maticu.

Spajanje društava

Ako pčelinje društvo sa lažnim maticama nije toliko slabo da ga treba rasformirati, a nije ni toliko jako da mu se može dodati matica, onda ga treba spojiti sa drugim jačim društvom, koje ima maticu i to na sljedeći način: odnijeti košnicu sa pčelama i lažnim maticama 100 metara izvan pčelinjaka. Tamo treba sve pčele stresti na neki čaršav, ili na zemlju ako je suva, a košnicu praznu bez ramova vratiti na svoje mjesto. Sve pčele radilice, izuzev lažnih matica, vratiće se u košnicu. Tamo ih treba držati 24 sata dok dobro ne izgladne. Poslije toga, treba to društvo na uobičajen način spojiti sa drugim jačim društvom koje ima dobru maticu. Izgladnjele pčele su u izvjesnoj mjeri ošamućene i vrlo lako se prilagođavaju novoj sredini.

Izgladnjelom društvu, ako je nešto jače i oslobođeno lažnih matica na pomenuti način, može se iz drugih košnica dodati dva rama sa leglom i ramovi sa medom i polenovim prahom, a istovremeno im dodati maticu. Poslije 12 do 24 sata maticu će pčele osloboditi ispod kaveza. Ošamućene pčele od gladi i oslobođene od lažnih matica, daleko lakše primaju novu pravu maticu.

Bilo na koji od načina dodavanja matica ili spajanja društava da se primijeni, treba obavezno po izvršenoj zamjeni košnica, odnosno po dodavanju matica ili spajanju, pčelinja društva prihranjivati nekoliko dana šećernim sirupom, a naročito je važno da se prvo veče prihrane sa nešto većom količinom sirupa, jer se na taj način uspješno obavlja svaka od pomenutih operacija. (S. B. V.)