Subvencije

Finansijska podrška pčelarskom sektoru Republike Srpske

Subvencije

Vlada Republike Srpske obezbijedila je u 2010. godini podsticajna sredstva i za pčelarstvo. Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, koji je donio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplaćena su ukupna sredstva u visini od 1,261.565,10 konvertibilnih maraka.

Od ovih sredstava direktno pčelarima isplaćeno je 1,054.984,70 konvertibilnih maraka i to  7,70 konvertibilnih maraka po jednoj košnici. Iz ovih podataka može se zaključiti da su podsticajna sredstva obezbijeđena za ukupno 137.011 košnica. Pravo na podsticajna sredstva imali su svi pčelari koji su na svojim pčelinjacima imali 50 i više košnica. Prema podacima Saveza udruženja pčelara Republike Srpske podsticajna sredstva ostvarilo je 1.390 pčelara iz 48 članica ovog Saveza.

U 2010. godini iz republičkog budžeta obezbijeđene su subvencije i za proizvodnju selekcionisanih matica. Sredstva su iskorištena za 4.947 selekcionisanih matica u ukupnoj visini od 11.380,40.

Uz dvije navedene stavke treba dodati i sredstva koja su obezbijeđena asocijacijama pčelara u Republici Srpskoj sa ciljem da se stvore uslovi i ambijent za povećanje obima proizvodnje u pčelarskom sektoru. Za tu namjenu iz budžetskih sredstava obezbijedjeno je 195.200,00 konvertibilnih maraka.

Sva navedena sredstva su iz republičkog budžeta. O subvencijama iz opštinskih budžeta nema podataka, ali bi bilo interesantno kada bi se obezbijedili i ti podaci jer i lokalne zajednice imaju razloga da podržavaju pčelarski sektor, koji ima veliki značaj za unapređenje ukupne poljoprivredne proizvodnje.