Amblem COLOSS

Struka i nauka pod ruku s pčelarima

Amblem COLOSS

Od velikog je značaja da se dođe do bitnih činjenica o stanju pčelarstva u Bosni i Hercegovini. A do njega se može doći samo aktivnim učešćem pčelara.

Već treću godinu realizuje se projekat FA0803 COST akcije nazvan COLOSS, koji ima za cilj da se utvrde faktori koji utiču na gubitke pčelinjih zajednica širom svijeta. Projekat traje četiri godine i realizuje se u 54 zemlje. Na njegovoj realizaciji angažovano je 246 stručnjaka iz različitih oblasti. (Opširnije na www.coloss.org).

– Upitnik koji je pred Vama rezultat je trogodišnjeg dogovora i prilagođavanja sa ciljem prikupljanja informacija o trenutnim problemima u pčelarstvu globalno. Bilo bi lijepo da se u  statistički značajnom obimu ovaj upitnik distribuira i obradi na teritoriji Bosne i Hercegovine, kako bi dobijeni rezultati bili pridruženi rezultatima upitnika ostalih zemalja COLOSS projekta. Od izuzetnog je značaja da se ovi upitnici štampaju i popune u svim udruženjima pčelara u što većem broju – ističe mr Violeta Santrač iz Veterinarskog institute “Vaso Butozan” u Banja Luci.

Popunjeni upitnici treba da se dostave na e-mail: vsantrac@yahoo.com Krajnji rok za njihovo prikupljanje je 20. maj, kako bi bili blagovremeno obrađeni i poslati na obradu radnoj grupi jedan, koja se bavi monitoringom gubitaka pčelinjih zajednica.

Sa naših prostora članovi ovog projekta su Violeta Santrač i Radivoje Maksimović. Oni naglašavaju da upitnik nije anoniman. U slučaju većih gubitaka, uslijediće komuniciranje sa pčelarima i pokušaj da se vidi koji su razlozi značajnih gubitaka, što je u stvari drugi novo monitoinga.

Nadamo se da će naši pčelari popunjavanjem upitnika dati svoj doprinos realizaciji ovog izuzetnog projekta. Ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća ili potrebe za dodatnim objašnjenjima, prava adresa za Vaša pitanja je: Mr Violeta Santrač, doktor veterinarske medicine, Veterinarski zavod “Vaso Butozan” Banja Luka,  Branka Radičevića br. 18, Tel. 051/229-210, Faks 051/229-942, Mob. 065/263-064.

Upitnik COLOSS 2011