Dragomir Vujković

Uz desetogodišnjicu osnivanja i uspješnog rada Udruženja pčelara “Omarska” iz Omarske – pripremio Petar Ilić

Dragomir Vujković

Udruženje pčelara “Omarska” iz istoimenog mjesta u opštini Prijedor, obilježiće u subotu 19. februara svoj jubilej – deset godina postojanja i uspješnog rada. To je bio povod da razgovaramo sa Dragomirom Vujkovićem, predsjednikom ovog udruženja pčelara.

– Naše udruženje danas ima oko 70 članova, od kojih su dvojica profesionalni pčelari. Naši članovi pčelare LR košnicama, ali imamo i članove koji su se opredijelili  za AŽ, pološke, DB i druge. Svi zajedno imamo oko 2.800 pčelinjih zajednica – rekao nam je predstavljajući udruženje na čijem je čelu, predsjednik Dragomir Vujković.

Po njegovim riječima područje na kojem pčelare pčelari iz Omarske su planine Kozara i Manjača te područja Omarske i Prijedora. Jedan broj pčelara seli pčele na kesten u Kostajnici, drugi idu na amorfu u Kozarskoj Dubici i sva područja u podnožju Kozare s južne strane. Ovdje se proizvodi kvalitetan bagremov med, livadski, kestenov i nešto planinskog meda.

– Kako izgleda kada poredite stanje od prije deset godina, kada ste počeli sa radom, i ovo današnje? – pitali smo našeg sagovornika u nastavku razgovora.

– Na samom početku rada udruženja imali smo dvadesetak članova. Danas smo jedno sasvim dobro organizovano udruženje pčelara. Postigli smo vrijedne rezultate na edukaciji članstva, a to se odrazilo na efikasnost pčelrenja, zaštitu zrdavstvenog stanja pčela, nove tehnologije i dr. Mladim pčelarima poklanjamo odgovarajuću pažnju. Uspješno sarađujemo sa Međunarodnom organizacijom World Vision, koja ima kancelariju u  Banjaluci. Ona je uložila određena sredstva u opremanje naše kancelarije u Omarskoj, opremanje biblioteke, edukaciju pčelara i pomoć u naseljenim košnicama sa pčelama i opremom za šest mladih pčelara početnika u visini od oko 20.000 konvertibilnih maraca. Koristim i ovu priliku da se zahvalim Međunarodnoj organizaciji World Vision na podršci – riječi su predsjednika Dragomira Vujkovića.

– Vi imate i jednu lijepu praksu – druženje na pčelinjacima. Da li je to jedan od načina zbližavanja i boljeg  upoznavanja pčelara?

– Svakako. Uveli smo u praksu druženje sa svim našim članovima i gostima iz okolnih udruženja pčelara na nekom od naših pčelinjaka.  To se dešava u septembru svake godine. Na ovim druženjima obavezno imamo po jedno predavanje iz oblasti pčelarstva jer smatramo da svako okupljanje treba iskoristiti za proširenje znanja i razmjene iskustava. Ali, to nije sve. Naše udruženje se bratimilo sa Udruženjem pčelara iz Valjeva. Veoma smo ponosni na to pobratimstvo. Dva puta godišnje razmjenjujemo posjete, a to je prilika za razmjenu iskustava iz pčelarskog života. Uspješno sarađujemo i sa našom opštinom Prijedor. Saradnja je korektna, ali uvijek može biti i bolja. Zadovoljni smo zajedničkom organizacijom manifestacije “Dani meda u Prijedoru”, koju organizujemo zajednički sa Administrativnom službom opštine Prijedor i Udruženjem pčelara “Prva pčela” iz Prijedora. Svakako treba naglasiti da već nekoliko godina pčelari sa područja opštine Prijedor, koji imaju više od 80 košnica, dobijaju podsticaj u visini od dvije konvertibilne marke po košnici.  Dobru sarađujemo sa “Prvom pčelom” iz Prijedora, pčelarima iz Banja Luke, “Kolom” sa Manjače i drugima.  Na kraju, ne mogu da ne pohvalim uspješnu saradnju i rad Saveza udruženja pčelara Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Radivojem Maksimovićem.

– Planovi?

– Naš glavni cilj je da izgradimo naš vlastiti pčelarski dom sa nekoliko prostorija. On bi se nalazio u parku i imao bi zajednički pčelinjak. Sve bi se to gradilo ovdje u Omarskoj na zemljištu koje opština Prijedor namjerava da nam dodijeli – rekao nam je na kraju razgovora Dragomir Vujković, predsjednik Udruženja pčelara “Omarska” iz Omarske.