Obrad Ninković

Obrad Ninković

Omarska će naredne subote biti u centru pažnje pčelarskog sektora Republike Srpske. U ovom mjestu kod Prijedora održaće se sjednica Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, koja ima izborni karakter. S obzirom da Savez udruženja pčelara Republike Srpske slovi kao najbolje organizovana asocijacija poljoprivrednika i da funkcioniše  uspješno, od velikog je značaja da se tako i nastavi.

O predstojećoj sjednici Skupštine razgovarali smo s njenim predsjednikom Obradom Ninkovićem.

Iz materijala koji su dostavljeni za Skupštinu vidi se da je u godini koja je iza nas, urađeno zaista mnogo, a da se u godini u koju smo ušli, planiraju novi značajni poslovi. Da li očekujete da Skupština u Omarskoj bude “Skupština kontinuiteta”? – pitali smo gospodina Ninkovića.

– Као што сте у уводном дијелу питања сами констатовали Сavez udruženja pčelara Republike Srpske у протеклој години, урадио је  пуно (и више него што је новоизабрани предсједник у свом програму  предвидио), а такође се планирају значајни задаци за наредни период. Mеђутим,  посебно треба нагласити да је naš Сavez израстао у здраву и јаку организацију која пчеларство Рepublike Сrpske сваким даном све више унапређује и доводи је на мјесто које то одавно пчелари Рepublike Srpske  заслужују.

С тим у вези моја очекивања су да следећа изборна Скупштина у Омарској буде, како сте навели „Скупштина континуитета“ тј. да ће новоизабрани органи наставити успјешно вођење Савеза, као што је то било у предходној години, наравно ако то већина делегата тако и одлучи – glasio je odgovor predsjednika Ninkovića.

Kako kao pčelar i funkcioner ocjenjujete aktuelni trenutak pčelarstva u Republici Srpskoj? – bilo je naše sljedeće pitanje.

Као пчелар и функционер Савеза могу констатовати да је у овом       тренутку пчеларство Рepublike Srpske у експанзији тј. да се у посljедње вријеме урадило доста на промоцији пчеларства и признавању истог као једне јако битне гране привреде, што потврђује прије свега, подршка ресорног Министарства пчеларима и Савезу, доношење Zакона о пчеларству, све већи број удружења које су чланице савеза  итд.

Међутим, пред нама се налазе велики задаци које у будућности морамо реализовати:

– доношење стратегије развоја  пчеларства Рepubike Сrpske,

– примјена Zакона о пчеларству у пракси,

– јачање Сaveza udruženja pčelara Republike Srpske , тј. укључење свих регистрованих удружења у Савез, као и помоћ пчеларима који немају регистрована удружења у регистрацији истих,

– сузбијање pojava патвореног меда и осталих пчелињих производа na tržištu,

– перманентна едукација пчелара и оних који ће то тек бити,

– стална промоција пчеларства кроз организовање манифестација, сајмова, студијских путовања  итд.

Из напријед наведеног може се констатовати да је у овом тренутку пчеларство Рepublike Srpske. на  добром путу да постане најорганизованије у региону, али под условом да се настави са оваквим радом и залагањем на свим нивоима од сваког пчелара, удружења,  регије до Савеза – rekao nam je u nastavku razgovora predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Po njegovim riječima   Управнi и Надзорнi одбор, као и разнe комисијe из прошлог сазива,  су  углавном извршили постављене им задатке. Наравно, ако занемаримо одређене несугласице и неслагања која су се десила на почетку или средином мандата može se рећи да су svi  били на висини задатка.

Само сложно и хармонично дјеловање Управног и Надзорног одбора може дати добре резултате, а ако се ти органи баве сами собом, резултати ће наравно изостати, а пчеларство Рepubliike Сrpske у цјелини ће стагнирати.

Na kraju smo pitali:

Koji su najvažniji poslovi koje će Skupština, prema Vašem očekivanju, staviti u zadatak novoizabranom rukovodstvu Saveza udruženja pčelara Republike Srpske?

–    Прије свега Скупштина тј. делегати из свих удружења изабратi ће предсједника Савеза на основу његовог програма рада у наредном периоду, па је нормално да Скупштина захтијева да се тај програм и реализује. Друго и оно најважније, Скупштина од новоизабраног руковоства тражи јединство, хармонију и ефикасност у раду, јер се  само јединственим и хармоничним дјеловањем могу остварити резултати, који ће за посљедицу имати напредак свих пчелара Рepublike Srpske, удружења, регија, Савеза и уопште комплетног пчеларства Рepublike Srpske – rekao nam je na kraju razgovora Obrad Ninković, predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.