Ugljevik

Ugljevik

Nedavno je  u Ugljeviku  boravio predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Radivoje Maksimović. On je tom prilikom vodio razgovor sa predstavnicima Udruženja pčelara “Majevička košnica” iz Ugljevika.  Bio je to prvi susret predstavnika Saveza i Udruženja pčelara iz Ugljevika. Pored predsjednika Maksimovića u razgovoru su učestvoali Obrad Ninković, predsjednik Skupštine saaveza udruženja pčelara Republike Srpske i Blažo Vujović, član Upravnog odbora. S druge strane, ispred Udruženja pčelara “Majevička  košnica” pored predsjednika Krste Simića i sekretara Ratka Đurkovića, prisustvovali su i drugi čelni ljudi ovog udruženja pčelara.

Razgovor je bio obostrano koristan jer su predstavnici Saveza dobili priliku da upoznaju predstavnike ugljevičkih pčelara sa aktivnostima koje Savez vodi i postignutim rezultatima u minuloj godini kao i Planom rada za 2011. godinu.

Udruženje pčelara “Majevička košnica” iz Ugljevika spada u red najmlađih u Republici Srpskoj. Njegov rad karakterišu početne teškoće i sigurno je da bi mu dobro došla veća podrška lokalne zajednice. Bitno je naglasiti da opština Ugljevik već ima lijepe rezultate na revitalizaciji voćarstva kao i ambiciozne planove na tom planu. S obzirom da se oprašivanjem svih voćnih vrsta pčelama dobija i na obimu i kvalitetu voćnih plodova sinhronizacija u razvoju ove dvije grane poljoprivrede bila bi od velike koristi. S pravom se treba nadati da će u vremenu koje dolazi razvoj pčelarstva koliko-toliko pratiti dinamičan razvoj voćarstva,  što može biti od višestruke koristi za ukupni privredni razvoj ovog kraja.