U Loparama 22. januara

Grad domaćin

U subotu 22. januara u Loparama će se održati 19. sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Vjeruje se da će od svih tačaka dnevnog reda najviše pažnje privući razmatranje konačnih prijedloga materijala za sjednicu Skupštine koja   će se održati 19. februara u Omarskoj. Riječ je o Izvještaju o radu za 2010. i Programu rada za 2011. godinu te Finansijskom planu za 2011. i Izvještaju o finansijskom poslovanju u 2010. godini. Razmatraće se i Prijedlog Odluke o visini članarine za 2011. godinu.

Članovi Upravnog odbora će se upoznati sa Izvještajem o distribuciji Biltena Saveza udruženja pčelara Republike Srpske i Izvještajem o plaćanju članarine za 2010. godinu. Na dnevnom redu je i donošenje Odluke o pomoći  pčelarima koji su pretrpili štete od poplava, a članovi su udruženja koja su u članstvu Saveza.

Razmatraće se i ponuda za studijsko putovanje kroz Vojvodinu, kao i neka pitanja vezana za učešće na Trećem međunarodnom sajmu pčelarstva u Beogradu.