Iz aktivnosti Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Prvi broj biltena

Pred pčelarima Republike Srpske našlo se ovih dana njihovo glasilo u štampanoj formi – Bilten Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Dosadašnja web stranica će i dalje biti u funkciji što efikasnijeg informisanja pčelara, a Bilten je nešto sasvim novo i on će pored informativno i stručne funkcije imati i svoju dokumentacionu dimenziju. Jer, desilo se samo ono što je zapisano i objavljeno. Ko zna koliko može biti dragocjen taj Bilten nekome ko se jednog dana prihvati da piše monografiju o nastanku i razvoju Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

U uvodniku prvog broja prvog glasila našeg Saveza zapisano je, između ostalog, i ovo:

– Cilj je da pčelari članovi udruženja koja su u članstvu Saveza, saznaju više o onome šta se radi u njihovom Savezu, koje se aktivnosti uspješno sprovode u djelo, a gdje “škripi”. Jer, živimo u vremenu bremenitom teškoćama raznih vrsta i nije nikakvo čudo što ni u pčelarstvu ne teku med i mlijeko. Refleksije ukupnog okruženja ne mogu da zaobiđu ni pčelarstvo. Ali, pčelari su znali da nauče od svojih pčelica mnogo dobrih stvari pa su itekako vrijedni, organizovani, uredni, blagovremeni… Minula godina bila je karakteristična po takvom stilu rada. U ne baš sjajnim uslovima i okruženju Savez udruženja pčelara Republike Srpske je uradio zaista mnogo. O tome ćete više čitati na stanicama ovog Biltena.

Prvi broj Biltena objavljuje više informativnih i stručnih priloga.

Pod naslovom “Voda odnijela 635 pčelinjih zajednica” pčelarsko glasilo piše o posljedicama nedavnih poplava u više krajeva Republike Srpske. Tu je, nadalje, čestitka Apimondie našem Savezu, a u rubrici “U spomen” objavljeno je sjećanje na Dragu Marjanovića, prvog predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, koji, nažalost, nije više među živima.

U “razgovoru s povodom” Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, opširno govori o aktivnostima Saveza u minuloj godini, a tu je i prilog o brojnim poslovima koji se planiraju u 2011. godini.

Bilten objavljuje i sastav svih aktuelnih organa Saveza.

Među više stručnih priloga pažnju čitalaca sigurno će privući tekst mr Violete Santrač koja piše o dva značajna pčelarska naučno-stručna skupa  održana u Ankari, a na kojima je bilo riječi o brojnim pitanjima od krucijalnog značlaja za pčelarstvo. Riječ je o IV Evropskoj konferenciji “EurBee” i VI COLOSS konferenciji koja se bavila proučavanjem i prevencijom gubitaka u pčelinjim zajednicama. Ovaj autor, takođe, piše o rezultatima aktivnog nadzora nad američkom gnjiloćom u Republici Srpskoj objavljujući prvi put konkretne rezultate istraživanja na kojima je bila angažovana.

Tu je i informacija iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u kojoj se govori o uspješnoj saradnji sa Savezom na planu unapređenja pčelarskog sektora.

“Ni košnica ne stoji na zemlji…” naslov je priloga o ženama angažovanim u pčelarstvum a doc. dr Nebojša Nedić piše o odgajivačkom programu u Srbiji sa zaključkom da se “sličan program može primijeniti  na prostoru Republike Srpske u kojoj već postoji razvijena infrastruktura u pčelarstvu i gajenju pčelinjih matica”.

O principima certifikacije organskog meda u BiH piše mr Goran Mirjanić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci, a u prilogu “Škola pčelarstva” Bilten objavljuje izjavu  prof. dr Miće Mladenovića o obrazovanju pčelara početnika, ali i profesionalaca.

Tokom 2010. godine u Republici Srpskoj je uspješno organizovano više pčelarskih sajmova i izložbi o čemu Bilten donosi opširniju zbirnu informaciju.

Savez udruženja pčelara Rpublike Srpske uspješno sarađuje sa asocijacijama, naučnim institucijama i brojnim naučnim radnicima iz okruženja pa je sasvim razumljivo da se u Biltenu našao prilog i na tu temu.

Više međunarodnih donatorskih organizacija podržava pčelarstvo u Republici Srpskoj, o čemu Bilten piše pod naslovom “Vjetar u leđa”, a načeta je i jedna veoma zanimljiva i aktuelna tema – zaštita mednonosnog bilja u derventskom  kraju s naglaskom da je to tema aktuelna i u mnogim drugim krajevima Republike Srpske.

Bilten na kraju objavljuje osnovne podatke za sve svoje članice, a na spisku ih, prema najnovijim podacima, ima 51.

Na 20 strana lijepo grafički dizajniranog lista obrađene su navedene pčelarske teme i sigurno je da će mnoge od njih privući pažnju pčelara Republike Srpske.

Ovo je prvi broj Biltena i treba se nadati da neće biti i posljednji. S pravom se treba nadati da on predstavlja uvod u pokretanje lista ili časopisa za pčelare Republike Srpske.