Devetnaesta sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske u Loparama

Radna atmosfera

Pred članovima Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske na sjednici koja je 22. januara održana u Loparama  u centru pažnje bili su materijali za predstojeću sjednicu Skupštine koja će se 19. februara održati u Omarskoj. Na dnevnom redu je bilo i više drugih pitanja među kojima i sagledavanje dosadašnjih rezultata na prikupljanju pomoći za pčelare nastradale u posljednjim katastrofalnim poplavama.

Na samom početku sjednice učesnike ovog skupa biranim riječima pozdravio je dr Rado Savić, načelnik opštine Lopare. On je izrazio zadovoljstvo što se sjednica održava u Loparama naglasivši da će ova lokalna zajednica pružiti podršku razvoju pčelarskog sektora, što je i do sada činila. Po njegovim riječima sagledaće se mogućnosti obezbjeđenja određenih podsticajnih sredstava za pčelarstvo i iz lokalnih izvora.

U ime Udruženja poljoprivrednih proizvođača “Agromajevica”, u čijem sastavu su i pčelari ovog kraja, govorio je Miroslav Ilić, predsjednik ove asocijacije poljoprivrednika, a Marko Jović, predsjednik loparskih pčelara je u svom obraćanju naglasak stavio na uspješnu saradnju sa lokalnom vlašću ističući posebno razumijevanje na koje pčelari nailaze kod načelnika opštine. On se zahvalio Savezu udruženja pčelara Republike Srpske na dosadašnjoj podršci u radu.

Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, zahvalio se domaćinima na srdačnom prijemu i dobroj organizaciji. On je iskao  da je rukovodstvo pčelara Republike Srpske rijetko u prilici da ga primaju i dočekuju načelnici opština. Po njegovim riječima  Savez udruženja pčelara Republike Srpske računa na podršku lokalnih vlasti pa će se u budućem radu još više  angažovati na proširivanju saradnje sa opštinama.

Razmatrajući materijale za predstojeću sjednicu Skupštine Upravni odbor je najviše pažnje poklonio Programu rada u godini na čijem smo početku. U opširnijem obrazloženju ovog  dokumenta predsjednik Radivoje Maksimović se založio za izradu Strategije razvoja pčelarskog sektora čime bi se stvorili uslovi za lakši pristup sredstvima za razvoj ove grane poljoprivrede. On se založio za dalje povećanje broja članica Saveza izrazivši zadovoljstvo što se u članstvo Saveza vraćaju i neka udruženja pčelara, koja su svojevremeno isključena.

Nekoliko bitnih odluka

U ovoj godini će se raditi na osavremenjavanju rada u udruženjima što će se postići nabavkom devet račuanra za postojeće regije, koji će biti umreženi. U obilju zadataka predviđenih Planom rada za 2011. godinu previđaju se  sljedeće aktivnostima:

– suzbijanje stavljanja u promet patvorenog meda i pčelinjih proizvoda sumnjivog kvaliteta,

– promocija pčelarstva kroz postojeće forme (web stranica, bilten),  štampanje posebnog kataloga i druge prigodne sadržaje,

– nastavak  saradnja i razmjene iskustava sa pčelarima Slovenije i drugim pčelarskim asocijacijama i institucijama u regionu, kao i sa Apimondijom,

– rad na zaživljavanju turizmu kroz formu “mednih puteva”,

– u saradnji sa nadležnim državnim i drugim organima inteziviraće se aktivnosti na zaštiti medonosnog drveća, posebno bagrema, kao i nekontrolisanom ubiranju mednonosnog bilja,

– angažovanje na proširivanju mogućnosti za prodaju meda, uključujući i tržište Evropske unije,

– nastaviće se sa svim oblicima stručnog usavršavanja u čemu će se odgovarajuća pažnja  pokloniti školama za pčelare,

– angažovanje na provođenju Zakona o pčelarstvu i dr.

Učestvujući u raspravi Božo Kakuća iz Višegrada se založio za sagledavanje problema osiguranja pčelara u novonastalim uslovima, o čemu je goviro i Dragomir Vujković iz Omarske. Novi način ragistrovanja poljoprivrednih domaćinstava uz razgraničavanje komercijalnih od nekomercijalnih donijeće određene novine, koje treba blagovremeno izanalizirati.

Zeleno svjetlo za sjednicu Skupštine dobio je i izvještaj o finansijskom poslovanju  te finansijski plan za 2011. godinu.

Zaključeno je da se na sjednicu Skupštine ide sa prijedlogom da članarina u 2011. godini bude na noviu prošlogodišnje tj. 10,00 konvertibilnih maraka po članu udruženja koji je ostavrio pravo na podsticaje i 2,00 konvertibilne marke za pčelare koji nisu ostvarili to pravo.

U informaciji o naplativosti članarine sekretar Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Slavko Stanić informisao je Upravni odbor da su svoje obaveze izmirile 46 članice. Zaključeno je da se udruženja “Nevesinje”, “Pčele bilje”  i “Majevička košnica” opomenu, kako bi i ona ispunila svoje statutarne obaveze.

Na dnevnom redu je bila i informacija o dosadašnjem toku prikupljanja pomoći za pčelare koji su pretrpili štete od posljednjih poplava (o tome ćemo objaviti posebnu informaciju) i više tekućih pitanja.

Lopare su bile uzoran domaćin posljednje sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.  Na organizaciji sjednice angažovali su se čelnici opštine Lopare i Udruženja poljoprivrednih prozvođača “Agromajevica”. Sjednica je održana u novoizgrađenom Domu kulture. Tradicionalno majevičko gostoprimstvo je bilo na zavidnoj visini.

Savez udruženja pčelara Republike Srpske se najsrdačnije zahvaljuje domaćinima iz Lopara.