Ugroženi domovi i pčelinjaci

I pčelinjaci ugroženi

Ugroženi domovi i pčelinjaci

Velike poplave koje je izazvala rijeka Drina izlivanjem iz korita nanijele su štete i pčelarima. S obzirom da voda u nekim selima  još uvijek bukvalno teče atarima, a nekima tek prijeti da uđe u njih i potopi ih, sasvim je razumljivo što još nema podataka o broju košnica koje je voda odnijela i drugim štetama na pčelinjacima.

Prema podacima koje smo dobili od Radomira Radovića, predsjednika Udruženja pčelara “Polen” iz Foče u ovoj opštini, koja je plavljena, pčelari nisu pretrpili štete jer su pčelinjaci locirani na mjestima do kojih voda nije dopirala. Ta konstatacija se odnosi na košnice, ali manji broj pčelara je imao štete na materijalu i opremi, koju je voda odnijela.

Slična je situacija i u opštini Višegrad. Po riječima Dragice Kakuće, sekretara Udruženja pčelara “Višegrad”, članovi ovog udruženja nisu pretrpili štete.

– Nemamo podataka o štetama na pčelinjacima – rekao nam je Marko Živković, predsjednik Udruženja pčelara “Kesten” iz Bratunca.

Međutim, najveće štete pretrpili su pčelari u Semberiji što je slučaj i   sa svim  ostalim  štetama koje je poplava nanijela. Pored Janje, koja ima više dobrih pčelara, voda je poplavila Amajlije i Popove, sela u kojima  je dosta dobrih pčelara, uključujući i vrhunske profesionalce. U Dvorovima, Dazdarevu, Gojsovcu, Dijelovima, Međašima i dijelu Trnjaka stanje je još uvijek kritično tako da se ne može doći do konkretnih podataka o štetama. Ali, izvijesno je das u one velike. Voda je nadolazila veoma brzo i nosila pune košnice dobro pripremljene za zimu.

– Prikupićemo podatke i sagledati štete čim se stvore uslovi da to možemo uraditi – rekao nam je Budimir Gavrić, predsjednik Udruženja pčelara “Semberija” iz Bijeljine. –  Neka sela, očekuje se,  u kojima ima i pčelara, tek će se naći pod vodom. Ali, sigurno je da se već radi o velikim štetama. Pokrenućemo inicijativu da se pomogne pčelarima koje je zadesila ova nevolja. Vjerujem da pčelarska solidarnost neće izostati.

Poplava je bilo i u okolini Bileće. Ali, kako smo informisani od Željka Bajovića, predsjednika Udruženja pčelara “Roj” iz ovog mjesta, nije bilo šteta na pčelinjacima.