Apel Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Solidarnost prijeko potrebna

Savez udruženja pčelara Republike Srpske poziva sve pčelare koji su pretrpjeli štete od poplava da prijave gubiutke pčelinjih društava predsjednicima opštinskih udruženja pčelara. Na osnovu prikupljenih podataka o stradanju pčela Savez će zatražiti pomoć od svih državnih institucija za nastradale pčelare.

Prema do sada prikupljenim podacima najteža situacija je na području opštine Bijeljina, gdje su pojedini pčelari izgubili kompletne pčelinjake. Smatramo da ovom području treba hitno pomoći.

Savez udruženja pčelara Republike Srpske poziva sve institucije, organizacije, pčelarska udruženja, pčelare koji su u mogućnosti da pomognu u prikupljanju sredstava za pomoć nastradalim pčelarima sa područja koje je pretprpjelo štete od poplava. Nadajmo se da će preovladati pčelarska solidarnost.

Ovaj apel potpisao je Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Od njega smo informisani da će se na predstojećoj sjednici Upravnog odbora donijeti odluke o konkretnim potezima za dalje aktivnosti s tim što će se prethodno prikupiti podaci o nastalim štetama u pčelarskom sektoru.

*****************************************************************

Uplate pomoći za postradale pčelare mogu se vršiti na žiro račun

broj   5620098068872789 – Savez udruženja pčelara Republike Srpske